Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Transeuropa Festival 2013

Pozvánka

Autor/ka: -

Transeuropa Festival je festival umenia, kultúry a politiky, ktorý
sa odohráva po celej Európe a vytvára priestor pre diskusiu o
jej podobe. V roku 2013 je hlavným heslom festivalu slogan:
predstavuj si, žiadaj a vytváraj". Nabáda ľudí, aby sa zapojili
do hľadania takej podoby Európy, ktorá by bola demokratickejšia, plne inkluzívna a poskytovala podmienky pre plnohodnotnú sebarealizáciu.

V Bratislave sa v tomto roku festival ponesie v duchu predstavovania efektívnych lokálnych odpovedí na rôzne aspekty prebiehajúcej sociálnej, ekonomickej a environmentálnej krízy. Otvorí otázku, či je možné občianskou aktivitou zdola prekonať negatívne pôsobenie globálnych procesov a či prepájanie týchto snáh môže prekročiť horizont lokálneho a ovplyvniť celoeurópske politiky.

Na všetky akcie je vstup voľný.

Program festivalu v Bratislave:

15. októbra 2013, od 17:30, A4 Nultý priestor, Karpatská 2

Inteligentná energetika: od závislosti k sebestačnosti

Film 4. revolúcia: energetická sebestačnosť prezentuje možnosti transformácie súčasnej sociálne a environmentálne neudržateľnej energetiky na príkladoch z rozličných krajín sveta. Po premietnutí filmu sa uskutoční diskusia s expertmi na energetickú sebestačnosť, ktorí aktívne pracujú na jej zavádzaní: Jurajom Zamkovským z organizácie Priatelia Zeme – CEPA a Milanom Smržom z českej organizácie Eurosolar.

17. októbra 2013, od 16:00, Pisztoryho palác, Štefánikova 25

Ako byť „In" - panelová diskusia

Panelová diskusia predstaví inovatívne lokálne a komunitné aktivity, ktoré zlepšujú postavenie sociálne marginalizovaných skupín (ako sú Rómovia, ľudia bez domova, seniori a mládež ohrození chudobou a izoláciou) a napomáhajú im pri boji s predsudkami a hľadaní vlastnej cesty z chudoby a sociálneho vylúčenia. Svoje aktivity predstavia Marie Oláhová, Komunitné centrum Spolu, Detva, Anna Juráčková, o.z. Český západ, Toužim, Barbora Brichtová, Detský fond Slovenskej republiky, Bratislava, Sergej Kára, o.z. Vagus, Bratislava a Ľudmila Horňáková, Projekt SPOTs, Košice.

17. októbra 2013, od 19:00, Pisztoryho palác, Štefánikova 25

Zázračné dieťa, divadelné predstavenie Divadla bez domova

Divadelná hra Zázračné dieťa vznikla podľa knihy herečky Divadla bez domova a spisovateľky Jely Medveckej Matuškovičovej. Rozpráva príbeh ženy trpiacej ťažkou psychickou diagnózou, ktorá zruinovala vzťahy s jej rodinou a priviedla ju k životu na ulici.

18. októbra 2013, od 16:00, Židovská ulica

Ulice sú naše: pouličný happening

Verejný priestor často využívame veľmi stereotypným a schematickým spôsobom. Zároveň sa nám verejný priestor èoraz viac odcudzuje: privatizuje sa, poškodzujú ho záujmy korporácií alebo ustupuje stále rastúcemu počtu áut a ciest. Aké by to bolo, ak by sme si verejný priestor chceli znova osvojiť a pokúsili sa ho využívať novým alebo nekonvenčným spôsobom? Ak by sa premenil na galériu alebo diskusné fórum? Časť jednej bratislavskej ulice sa dočasne na takúto galériu a verené fórum premení a ponúkne vám aj čosi na zahryznutie.

Transeuropa Festival organizuje sieť European Alternatives s pomocou množstva dobrovoľníkov a približne stovky ďalších organizácií. V Bratislave program festivalu pripravilo o.z. Utopia.

Informácie o programe celého festivalu nájdete na adrese: http://transeuropafestival.eu/

V prípade, že máte nejaké otázky, alebo by ste chceli získať ďalšie informácie, napíšte nám na adresu utopia@utopia.sk alebo na facebookovú stránku European Alternatives Bratislava http://www.facebook.com/TranseuropaBA.

Priemerne (1 Hlas)