Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Vážne ohrozenie slobody pestovateľov v Európe

Autor/ka: Martin Jankovič

Od 22. do 24. novembra sa vo Viedni konalo pracovné stretnutie európskych organizácií ohľadom Nariadenia európskeho parlamentu a rady o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu. Dokument nájdete na tejto adrese: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:SK:PDF

Pracovné stretnutie organizovala rakúska semenná banka ARCHE NOAH a organizácia GLOBAL 2000. Zámerom tohto stretnutia bolo predstaviť skutočné dôsledky tohto nariadenia, vypracovať pozmeňujúce návrhy a stratégiu, ktorá by zabránila jeho prijatiu. Napriek tomu, že nariadenie môže ovplyvniť životy európskych občanov nevídaným spôsobom, nedostal sa mu dostatok verejnej pozornosti.

 

Navrhované nariadenie v konečnom dôsledku požaduje certifikáciu ohromného množstva druhov semien (môže sa jednať až o 300 tisíc druhov rastlín) a obmedzuje obchodovanie so všetkým rastlinným rozmnožovacím materiálom (semenami, hľuzami, živými rastlinami a dokonca aj divými kvetmi). Výnimku z tohto nariadenia budú mať len podniky, ktorých ročný obrat nepresiahne 2 milióny eur a nebudú mať viac ako 10 zamestnancov (tzv. menšinové trhy).

 

Jednoducho povedané, ak niekto bude predávať necertifikované semená, poruší zákon a môže dostať pokutu. Všetok rastlinný rozmnožovací materiál by mal byť regulovaný podľa priemyselných štandardov, ktoré nerešpektujú potreby živého sveta a biodiverzitu vo všeobecnosti. Najvážnejším dôsledkom môže byť, že prestane existovať tradičné poľnohospodárstvo, ktoré vždy záviselo od voľného šírenia semien. Navyše, aj keby bola regulácia implementovaná, len ťažko by mohla byť účinná a zapríčinila by vznik čierneho trhu so semenami.

 

Na pracovnom stretnutí sa zúčastnil aj člen európskej komisie Heinz Miko, ktorý predstavil ciele navrhovaného nariadenia. Argumentoval tvrdením, že táto regulácia vytvorí jednotný trh, na ktorom budú mať veľkí aj malí hráči rovnaké príležitosti. Poprel, že v konečnom dôsledku toto nariadenie len posilní pozíciu agrogigantov, čím si vyslúžil zaslúžený výsmech.

 

Podobné nariadenie bolo prijaté v nedávnej minulosti. Týkalo sa semien ovocných stromov. Prijali ho napriek tomu, že nebolo vôbec potrebné. Takéto nariadenie teraz predkladá Európska komisia pre všetok reprodukčný materiál rastlín. V mene podpory biodiverzity a ľudských práv necháva slobodu len „okrajovým" oblastiam, kde môžu nerušene ďalej prekvitať tradičné pestovateľské a farmárske prístupy. Tak nariadenie vysvetľuje oficiálna verzia, ktorá má záhradkárov presvedčiť, že pre nich sa nič nezmení.

 

Hlavným presadzovateľom nariadenia je European Seed Association (ESA), v ktorej sú zastúpené spoločnosti Monsanto, Dow, KWS a Syngenta. Tie už v súčasnosti ovládajú väčšinu trhu so semenami a nákladná byrokracia spojená s registráciou semien im nespôsobí žiadne problémy. Pre malopestovateľov však môže byť byrokratická bariéra likvidačná. Prijatie nariadenia ešte viac zviaže ruky členským štátom a posilní pozíciu veľkých agrofiriem. 5. decembra 2013 budú o nariadení hlasovať poslanci europarlamentu.

 

Ich rozhodnutie môžete pomôcť ovplyvniť podpísaním otvoreného listu na http://saatgutpolitik.arche-noah.at/en/eu-seed-law/take-action/unterschreiben

 

Otvorený list môžete poslať slovenským poslancom, ktorí zasadajú vo výbore pre Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Sú to títo poslanci a poslankyňa:

 

Sergej Kozlík sergej.kozlik@europarl.europa.eu

Miroslav Mikolášik miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu

Anna Záborská anna.zaborska@europarl.europa.eu

 

Kontaktovať môžete aj ďalšie naše poslankyne a poslancov. Ich zoznam nájdete na adrese: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html

 

Slovenská verzia otvoreného listu na posielanie:

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec

 

Obraciam sa na Vás s naliehavou požiadavkou hlasovať 5. decembra proti prijatiu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) [2013/0137 (COD)]ktoré prijala Európska komisia 6. mája 2013.

 

Prijatie nariadenia v konečnom dôsledku výrazne oslabí pozíciu a práva malých pestovateľov, farmárov a semenných bánk, na ktorých spočíva zachovanie biodiverzity. Nariadenie naopak posilní pozíciu nadnárodných agrogigantov a oslabí rozhodovacie právomoci členských štátov.

 

Žiadam Vás, aby ste v mene slovenských občanov do 4. decembra podali prinajmenšom pozmeňujúce návrhy, ktoré nájdete na nasledovnej adrese:

http://saatgutpolitik.arche-noah.at/files/presentation_3a_-_top_20_changes_we_shall_fight_for_kl.pdf

 

Súvisiace odkazy:

 

„Ochráňme naše prírodné dedičstvo, biodiverzitu a výslednú potravinovú bezpečnosť!" - naliehavá výzva konať

 

"Semínkové nařízení" - EU Plant reproductive material law

 

Obrázok: Wikimedia Commons

Priemerne (0 Hlasy)