Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Ochráňme naše prírodné dedičstvo, biodiverzitu a výslednú potravinovú bezpečnosť!

Deklarácia

Autor/ka: -

Základné ľudské právo pestovať rastliny stojí v základoch ľudskej civilizácie. Ľudia dlhé storočia pestovali vlastné rastliny, aby získali potraviny pre seba alebo na predaj, aby vysádzali krásne záhrady a parky, alebo vytvárali nový životný priestor pre divočinu.

Toto všetko dnes ohrozuje snaha o zavedenie nového nariadenia Európskej únie o kontrole výroby, obchodu a predaja všetkého rastlinného rozmnožovacieho materiálu: semien, hľúz, živých rastlín a dokonca aj divých kvetov. Navrhované nariadenie v mene ochrany spotrebiteľa obmedzí, čo môžu ľudia predávať a pestovať.

Rokujúce strany majú snahu podporiť práva farmárov. Návrh Európskej komisie(1) uznáva práva záhradkárov a farmárov vymieňať si a predávať semená a rastliny, zavádza isté (hoci slabé a zle zadefinované) ústupky prispievajúce k zachovaniu biodiverzity, slobody výberu a otvoreného prístupu k rastlinnému materiálu. Navrhované pravidlá však dostatočne neochraňujú právo ľudí pestovať, predávať a vymieňať si rastliny a veľmi chabo bránia tomu, aby komerčné záujmy obmedzili aktivity súvisiace s rozmnožovaním rastlín. Vytvoria tak hrozbu pre budúcu potravinovú bezpečnosť a práva záhradkárov, farmárov a komunít množiť a pestovať vlastné rastliny.

Sme znepokojení záujmom veľkých spoločností privlastniť si naše semená a zabrániť ich budúcemu množeniu malopestovateľmi a farmármi. Znepokojuje nás, že práva veľkých spoločností sú zrejme nadradené právam malých pestovateľov a farmárov. Čeliac prichádzajúcej klimatickej zmene cítime potrebu ochrániť naše prírodné dedičstvo, biodiverzitu a výslednú potravinovú bezpečnosť.

Sme vystavení narastajúcemu tlaku, ktorý ohrozuje naše budúce zásoby potravy, ubúdaniu zdrojov, rastúcim cenám palív, rýchlo sa meniacej klíme, strate prirodzených habitatov a znižovaniu biodiverzity. Potrebujeme zachovať a rozvíjať našu biodiverzitu.

My, zástupcovia európskych farmárskych organizácií, záhradkárov, roľníkov, semenných bánk, šľachtiteľov a členov občianskych združení, na stretnutí vo Viedni 24. novembra 2013 vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad navrhovaným nariadením o rastlinnom rozmnožovacom materiáli [2013/0137
(COD)], ktoré 6 mája 2013 prijala Európska komisia. Máme vážne obavy o potravinovú suverenitu a ochranu biodiverzity, potravinovej bezpečnosti, zdravia a slobody európskych občanov.  

Dôrazne žiadame aby:

1. ľudia, či už farmári alebo záhradkári, nemali povinnosť nakupovať semená a iný „rastlinný rozmnožovací materiál" od komerčných predajcov. Každé nariadenie musí garantovať práva farmárov, záhradkárov a všetkých združení používať, vymieňať si a predávať vlastné semená a rešpektovať všetky medzinárodné ľudskoprávne dokumenty a Medzinárodnú dohodu o rastlinách (ITPGR-FA).

2. Priemyselné štandardy by nemali používať ako štandardy pre trh so semenami a rastlinami. Naznačuje to, že ide o technickú a právnu definíciu, ktorej sa rastliny nemôžu podrobiť, a ktorá neuznáva dôležitosť biodiverzity.

3. Voľne množiteľné rastliny by nemali byť podrobené povinnej registrácii odrôd a certifikácii semien a rastlín. Biodiverzita je, podobne ako voda, súčasťou verejného blaha a mala by byť nadradená komerčným záujmom.

4. Všetky návrhy, ktoré majú vplyv na biosféru, by mali byť konzultované s verejnosťou a rozhodnutia o nich by mali prijímať volení zástupcovia. Ochrana biodiverzity nie je len „technický detail" v znení Zmluvy o fungovaní EÚ.

5. Požiadavky na označovanie materiálu by mali byť transparentné a mali by zahŕňať aj technologické výdobytky, vrátane nových mikrobiologických rozmnožovacích metód, a technické a právne obmedzenia ich využívania.

6. Oficiálna kontrola semien a rastlín musí zostať verejnou službou a malým prevádzkam (mikropodnikom) musí byť poskytovaná zdarma .

Signatári deklarácie:

AGROLINK Association (BUL) – www.agrolink.org
Arche Noah Verein (A) – www.arche-noah.at
Bese Természetvédelmi Egyesület | Bese Nature Conservation Society (HU) – www.beseegyesulet.hu
Bifurcated Carrots – www.bifurcatedcarrots.eu
Campaign for Seed-Sovereignty (INT) – www.seed-sovereignty.org |
Kampagne für Saatgut-Souveränität – www.saatgutkampagne.org
Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V. (INT) – www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org
Le Début des Haricots (B) – www.haricots.org
Eco Ruralis - in support of traditional and organic farming (RO) – www.ecoruralis.ro
EKOTREND Slovakia – www.ecotrend.sk
Environmental Social Science Research Group (HU) – www.essrg.hu
Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura (PL) – www.agrinatura.pl
Föreningen Sesam (SV) – www.foreningensesam.se
GAIA - Grupo de Acção e Intervenção Ambiental (PT) – www.sementeslivres.gaia.org.pt
Garden Organic (GB) – www.gardenorganic.org.uk
GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria – www.global2000.at
InfOMG - GMO information centre in Romania (RO) – www.infomg.ro
Longo mai (INT) – www.prolongomai.ch
Maatiainen ry (SF) – www.maatiainen.fi
Navdanya International (I) – www.navdanyainternational.it
Peliti (GR) – www.peliti.gr
Plataforma Transgénicos Fora (Stop GMO Platform, PT) – www.stopogm.net
Praktisk Økologi (DK) – www.oekologi.dk
Red Andaluza de Semillas „Cultivando Biodiversidad" (E) – www.redandaluzadesemillas.org
Red de Semillas „Resembrando e Intercambiando" (E) – www.redsemillas.info
Rete Semi Rurali (I) – www.semirurali.net
Réseau Semences Paysannes (F) – www.semencespaysannes.org
Seed Freedom Campaign (IND) – www.seedfreedom.in
Slovensko bez GMO – www.vsetkoogmo.sk
Społeczny Instytut Ekologiczny (PL) – www.sie.org.pl
Stowarzyszenie dla dawnych odmian i ras (PL) – www.ddoir.org.pl
Utopia (SK) – utopia.sk
Varuhi semen (SL) – semenska.org
Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (D) – www.nutzpflanzenvielfalt.de
ZMAG - Zelena mreza aktivistickih grupa (HR) | GNAG - Green network of activist groups – www.zmag.hr

Súvisiace odkazy:

Vážne ohrozenie slobody pestovateľov v Európe

Fotografia: Wikimedia Commons

Priemerne (0 Hlasy)