Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

E-mailová „demokracia"

Autor/ka: Eva Riečanská
Práve v Deň ľudských práv Európsky parlament neprijal tzv. správu Estrela, čím odmietol zaujať pozitívne stanovisko k posilneniu práv žien, a všeobecne práv všetkých ľudí, rozhodovať o svojich reprodukčných voľbách, vrátane práva na prístup k antikoncepcii či kvalifikovaným informáciám.

Rozhodovalo sa aj o postoji EP k odstraňovaniu prekážok pri napĺňaní týchto práv na úrovni národných štátov. Napriek tomu, že správa mala len povahu nelegislatívneho uznesenia, parlament jej odporúčania odmietol. Stalo sa tak aj na základe tlaku ultrakonzervatívnych skupín, ktoré zaplavili EP stovkami nesúhlasných e-mailov. Takto šírená demagógia začala byť úspešným nástrojom v boji proti humanistickým hodnotám. Ak stačí pár manipulatívnych e-mailov jednej záujmovej skupiny pri hodnotovom posudzovaní práv obyvateľov a obyvateliek Únie, vrátane tých, čo bigotné predstavy o jej budúcnosti nezdieľajú, čaká princípy, na ktorých je EÚ postavená, veľmi ťažká skúška.

Vyšlo v prílohe OSA denníka Pravda 28. decembra 2013

Obrázok: Wikimedia Commons

Priemerne (0 Hlasy)