Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

V Bratislave sa bude diskutovať o budúcnosti družstevníctva a sociálnej ekonomiky

Autor/ka: pvi

Od 4. do 6. decembra sa v Bratislave v Ústave vzdelávania a služieb uskutoční medzinárodná interdisciplinárna konferencia o európskom družstevníctve a sociálnej a solidárnej ekonomike Vízia kooperatívnej budúcnosti: Kooperativizmus pre 21. storočie v Európe a za jej hranicami. Cieľom konferencie je prediskutovať postavenie a úlohu družstiev a sociálnych podnikov v sociálnom a ekonomickom rozvoji v krajinách Vyšehradskej štvorky – na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku a v širšom európskom kontexte (juhovýchodnej a západnej Európy). Na konferencii sa stretnú pohľady vychádzajúce z historickej a teoretickej reflexie aj z praxe. Konferencia je súčasťou projektu Kooperatívna ekonomika ako cesta k miestnemu inkluzívnemu sociálnemu a hospodárskemu rozvoju", ktorý podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

 

„Slovensko má vďaka Samuelovi Jurkovičovi, ktorý založil prvé úverové družstvo na európskom kontinente, a jeho nasledovníkom, jednu z najdlhších a najpozoruhodnejších družstevných tradícií. V dvadsiatom storočí bola demokratická tradícia družstevníctva prerušená a ani po roku 1989 sa Slovensko k tejto tradícii veľmi nehlási. V predstavách verejnosti je termín družstvo často spojený s poľnohospodárskymi družstvami minulého režimu a násilnou kolektivizáciou, ktorá sprevádzala ich vznik. Družstvá však nie sú len poľnohospodárske podniky a k najdôležitejším princípom družstevného hnutia, ktorý autoritárske režimy 20. storočia podupali, patria dobrovoľný vstup do družstva a demokratické rozhodovanie na pracovisku. Medzinárodný družstevný zväz družstvo definuje ako nezávislé združenie osôb, ktoré sa dobrovoľne spojili s cieľom uspokojiť svoje spoločné ekonomické, sociálne a kultúrne potreby a očakávania prostredníctvom organizácie, ktorú spoločne vlastnia a demokraticky riadia. Konferencia má prispieť k obnoveniu demokratickej družstevnej tradície a oživeniu družstevného hnutia", hovorí Peter Vittek z organizácie Utopia, ktorá je hlavným partnerom projektu.

 

I keď družstvá v krajinách Vyšehradskej štvorky zohrávali v minulosti dôležitú úlohu pri sociálno-ekonomickom rozvoji predovšetkým na lokálnej alebo subregionálnej úrovni, v súčasnosti sú na okraji záujmu napriek tomu, že môžu stimulovať ekonomické aktivity na miestach alebo v sektoroch ekonomiky, ktoré stoja mimo záujmu silných ekonomických subjektov. V čase ekonomickej krízy môžu družstevníctvo a iné podoby sociálnej a solidárnej ekonomiky poskytnúť riešenia zabezpečujúce udržateľnú zamestnanosť a zaisťujúce spravodlivejšiu budúcnosť pre komunity, v ktorých pôsobia a ktorým slúžia. Na tieto modely v ostatnom čase čoraz väčšmi poukazuje aj OSN ako na možnú odpoveď na nárast nerovnosti a degradáciu životného prostredia, aj preto je potrebné, aby sa dostali do väčšieho verejného povedomia aj u nás", dodáva za organizátorov Eva Riečanská, spoluorganizátorka konferencie a koordinátorka výskumnej časti projektu na Slovensku.

 

 

Konferenciu pripravili organizácie zapojené do projektu „Kooperatívna ekonomika ako cesta k miestnemu inkluzívnemu sociálnemu a hospodárskemu rozvoju" podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom v spolupráci s projektom „Kooperatívne podnikanie a inovatívny rozvoj vidieka: Synergie medzi komerčnými a akademickými partnermi" (C-BIRD), sieťou European Alternatives a International Young Professionals Foundation.

 

Ďalšie informácie o konferencii, mieste konania a programe získate na stránke: http://utopia.sk/liferay/web/inecon/konferencia

 

Ak máte ďalšie otázky, píšte na adresu: utopia@utopia.sk, radi ich zodpovieme.

Priemerne (0 Hlasy)