Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Akčná jeseň! Posledné dni dohody CETA

Tlačová správa a leták

Autor/ka: Stop TTIP

23. septembra 2016 sa v Bratislave stretnú ministri obchodu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú pozíciu pred podpisom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Táto chvíľa je nesmierne dôležitá, pretože ak sa zhodnú, CETA môže byť podpísaná a odoslaná do Európskeho parlamentu. Slovinsko, Rumunsko, Poľsko, Bulharsko a Valónsky parlament v Belgicku však vyjadrujú svoje znepokojenie a námietky proti prijatiu dohody CETA. Preto je veľmi dôležité, aby aj organízácie občianskej spoločnosti, združenia a odborové organizácie v nadchádzajúcom období prejavili svoj odmietavý postoj k dohode CETA. Spoločne tak pomôžu vytvárať tlak na ministrov obchodu, aby neodsúhlasili obchodnú dohodu, z ktorej budú mať prospech len korporácie, a ktorá poškodí záujmy občanov a pracujúcich.

Udalosti 22. a 23. decembra sú súčasťou série protestov, ktoré organizujú odborové hnutia, poľnohospodári, environmentálni aktivisti, zástupcovia malých a stredných podnikov, či aktivisti za sociálnu spravodlivosť z celej Európy, Kanady a Spojených štátov amerických.

Cieľom protestov je ukončiť tajnostkárske vyjednávanie o obchodných dohodách ako TTIP a CETA, zabrániť akýmkoľvek ďalším utajeným vyjednávaniam a vytvoriť alternatívnu obchodnú politiku, ktorá uprednostní rozvíjanie politických, sociálnych a environmentálnych práv pred záujmami korporácií a zavŕši ich beztrestnosť.

Práve teraz sociálne hnutia a občianska spoločnosť bojujú proti dohode CETA, ktorá reprezentuje pokus presadiť dohodu TTIP zadnými dvierkami.

Proces prípravy dohody CETA bol ešte utajovanejší, než proces prípravy dohody TTIP. Dokonca ani členovia a členky Európskeho parlamentu nemohli nahliadnuť do textu zmluvy, či mandátu predtým, ako bola dohoda vyjednaná. CETA obsahuje nesmierne kontroverzný mechanizmus ISDS (Investor-State-Dispute-System), podobne ako TTIP. A podobne ako TTIP, ani CETA neobsahuje žiadne záväzné podmienky, ktoré by chránili pracujúcich alebo životné prostredie. Európska komisia a mnohé vlády vynakladajú intenzívne úsilie, aby bola zmluva schválená.

CETA so sebou prinesie rozšírenie práv investorov na úkor demokracie. Ohrozí poskytovanie verejných služieb, malé a stredné podniky, práva pracujúcich, environmentálne práva, potravinárske štandardy a našu planétu. CETA je predobrazom TTIP a prináša so sebou obrovskú hrozbu. Umožní aj korporáciám z USA využívať systém ISDS a súdiť sa s nami pre naše demokratické rozhodnutia. Ak bude CETA schválená, bude veľmi ťažké oponovať prijatiu TTIP. Musíme stáť pri sebe, aby naše práva neboli predané korporáciám.

Počas posledných rokov sa v Európe a aj za jej hranicami sformovalo silné hnutie proti nespravodlivým obchodným politikám. Poľnohospodári, sudcovia, miestne podniky, odborové zväzy, environmentalisti, samosprávy a mnohí ďalší ľudia sa postavili proti dohodám CETA a TTIP.

Nastal čas konať!

Informácie o Akčnej jeseni v Bratislave

Stiahni si leták CETA - toxická obchodná dohoda

Priemerne (0 Hlasy)