Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Priatelia Zeme vyškolili prvú skupinu ľudí pre prácu s termovíznou kamerou

Autor/ka: Priatelia Zeme-CEPA

Priatelia Zeme-CEPA vyškolili prvých záujemcov o prácu s termovíznou kamerou. Budú pomáhať združeniu hodnotiť tepelno-izolačné vlastnosti budov v regióne Poľana. Táto zaujímavá služba bude motivovať majiteľov rodinných domov, bytoviek aj verejných objektov, aby svoje objekty zateplili a rekonštruovali.

Školenia sa zúčastnili najmä absolventi predchádzajúcich kurzov o udržateľnej energetike, ktorí si uvedomujú význam energetických úspor v regióne pod Poľanou. Podľa Priateľov Zeme-CEPA sa tento región môže stať úplne energeticky sebestačný a nezávislý od rastúcich cien palív a energie. Najprv však musí využiť vlastný potenciál úspor. Ten v spotrebe tepla predstavuje až 50 %.

„Najviac tepla sa v našom regióne spotrebuje na vykurovanie rodinných domov. Preto sa zameriame práve na ne. Termovízna kamera každému rýchlo a názorne ukáže, kde mu zbytočne uniká teplo – a s teplom aj veľké peniaze. Zatepľovanie a energetické zefektívnenie vlastného bývania je tá najinteligentnejšia vec, čo môže v čase nadchádzajúcej vážnej energetickej krízy človek robiť. Investuje tým do seba, rodiny a tiež do prostredia, v ktorom žije," povedal Juraj Zamkovský, ktorý vedie program Inteligentná energetika.

Zámerom združenia je poskytovať energetické poradenstvo a služby v obciach okolo Poľany s dôrazom na úspory. Doteraz sa zameriavalo najmä na samosprávy a mikroregióny, v tomto roku svoju činnosť rozširujú aj na obyvateľov.

Priemerne (0 Hlasy)