Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Pakistan plánuje „trestať“ rodiny, ktoré odmietnu nebezpečnú a neefektívnu vakcínu proti detskej obrne

Autor/ka: Anthony Gucciardi

Napriek všeobecnej evidencii, ktorá dokazuje, že 78 percent prípadov nákazy poliovírusom sa týka časti pakistanskej populácie zaočkovanej polio-vakcínou a tiež navzdory skutočnosti, že táto vakcína je dnes hlavnou príčinou výskytu detskej obrny, Pakistan chce trestať rodičov nezaočkovaných detí pokutami a školskými reštrikciami. Krajina zápasiaca s chorobou, ktorá v rozpore s očakávaniami už dlhšiu dobu zúri medzi zaočkovanými, dokonca uvažuje o zavedení cestovných obmedzení až dovtedy, kým sa jej s epidémiu nepodarí poraziť.

Kým sa zodpovednosť za prepuknutie a rozšírenie choroby prisudzovala nezaočkovaným deťom a ich rodičia boli za svoje „nezodpovedné" rozhodnutia démonizovaní, štatistiky ukázali, že ochorenie sa rozvíja aj u tých jedincov, ktorým bola vakcína podaná viackrát. Podľa Národného inštitútu zdravia, ktorého akčná skupina zhrnula údaje vo svojej správe, 107 zo 136 detí nakazených poliovírusom dostalo vakcínu podľa predpísaného plánu schváleného lekármi.

Ba čo viac, Svetová zdravotnícka organizácia hlási, že napriek vysokému percentu predpísaných vakcín zaznamenal Pakistan najväčší počet prípadov detskej obrny za posledné desaťročie. Najviac šokujúca je ale pravdepodobne správa severoamerického Centra pre kontrolu chorôb, podľa ktorej je možné, že sa obrna u týchto detí rozvíja pod vplyvom samotnej vakcíny. Píše sa v nej: „V období medzi rokmi 1980 až 1999 bolo potvrdených 162 prípadov poliomyelitídy. Pri ôsmich z nich došlo k nákaze mimo územia Spojených štátov amerických a bola importovaná. Posledný „importovaný" prípad spôsobený voľne sa vyskytujúcim kmeňom poliovírusu  je z roku 1993. Zvyšných 154 prípadov bolo spojených so živou, perorálne podávanou poliovírusovou vakcínou (OPV).  Neexistuje klinický rozdiel medzi obrnou spôsobenou voľne sa vyskytujúcim vírusom alebo OPV."

Nemalo by teda zarážať, že výskyt detskej obrny spojený s vakcináciou je podľa hodnoteného výskumu prevažujúcou formou ochorenia od roku 1980. Prekvapujúco nejde o nové zistenie. Okolnosti týkajúce sa nákaz zapríčinených živou vakcínou boli natoľko závažné, že Spojené štáty americké začali v roku 2000 používať vakcínu s neaktivovanými poliovírusmi (IPV) potom, ako Poradný výbor pre imunizačnú prax odporučil kompletné odstránenie OPV – tej istej živej polio-vakcíny, ktorá sa napriek známym rizikám naďalej široko používa v krajinách tretieho sveta.

Pakistanskí vládni činitelia zatiaľ plánujú finančne postihovať rodiny, ktoré sa rozhodli vyhnúť tejto neefektívnej a nebezpečnej vakcíne. Pochopiteľne, dôvera verejnosti v podávané látky je podľa veľvyslanca Svetovej zdravotníckej organizácie za globálne odstránenie detskej obrny Hussaina A. Gezariho minimálna. Vládne pokusy o finančné trestanie osôb, ktoré svoje deti nedajú zaočkovať povinnými vakcínami, sa v minulosti uskutočnili v Austrálii, kde chceli dotknutých rodičov zbaviť daňových úľav.

Preložil Jakub Mišák

Fotografia: wikimedia commons

Zdroj: Natural Society http://naturalsociety.com/pakistan-to-punish-families-who-reject-polio-vaccine/
Priemerne (0 Hlasy)