Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Protestná demonštrácia občanov proti výstavbe bytového domu na Beblavého ul.

Autor/ka: Bratislava otvorene

Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) sa rozhodli zorganizovať protestnú demonštráciu občanov proti nevhodnej výstavbe bytového domu (tzv. Fischerov dom) na jednom z najexponovanejších miest celomestskej panorámy hradného vrchu, na Beblavého ulici.

BAO chce týmto - pri príležitosti medzinárodného dňa pamiatok - upozorniť na nekultúrnosť a benevolentnosť, s akou sa v Bratislave pristupuje ku kultúrnemu dedičstvu, k historickým pamiatkam, k pamiatkovej rezervácii a k stavbám a dostavbám v rámci celej pamiatkovej zóny Starého Mesta.

Bratislava je v posledných dvoch desaťročiach mementom, odstrašujúcim príkladom toho, ako by sa to v meste nemalo robiť. Kompaktný urbanizmus a vízia v rámci mesta neexistuje, stavia sa chaoticky, neboli stanovené základné regulatívy rozvoja (výšková koncepcia, ochrana siluety, výhľadové kužele, zeleň, doprava, rozvojové územia a pod.), z územného plánu mesta sa stal trhací kalendár podľa politickej alebo finančnej sily developera a o záchranu kultúrneho dedičstva či k starostlivosti o pamiatky sa nezasadia ani profesionálni pamiatkari či iní nami platení úradníci.

Poslednou kvapkou v pohári trpezlivosti občanov je nová stavba v pamiatkovej rezervácii: tzv. Fischerov dom, ktorý zásadným spôsobom ničí tradičnú historickú vedutu Bratislavy. V iných európskych mestách je nepredstaviteľné, aby sa takýto moderný dom staval na takomto mieste. Ako príklad si skúsme predstaviť, či by postavili na Malej strane v Prahe moderný dom, ktorý by významne zmenil tradičnú panorámu s Hradčanmi?

Okrem toho stavebník Ing. arch. Dušan Fischer nerešpektuje schválený územný plán zóny (ÚPZ) Podhradie a stavia dom podľa svojej ľubovôle. Aj štátny stavebný dohľad zistil, že stavba je v rozpore so stavebným povolením a vyzval stavebníka na zastavenie stavebných prác a uvedenie stavby do súladu s právoplatnou stavebnou dokumentáciou.

Z vyššie uvedených dôvodov chceme demonštráciou poukázať na rozhorčenie občanov nad nedostatočnou prácou pamiatkarov, úradníkov, poslancov a ostatných volených zástupcov, ktorí by mali v prvom rade zastupovať vôľu občanov a zachovávať kultúrne dedičstvo v Bratislave.

Demonštrácia sa uskutoční 18. 4. 2012 o 17:00 hod. pred objektom na Beblavého ulici.

Ešte predtým BAO organizuje tlačovú konferenciu, ktorá prebehne 12. 4.2012 o 10:00 vo veľkej zasadačke SSN na Župnom námestí. Na tlačovej konferencii budú predložené zásadné požiadavky občanov voči samotnej stavbe, ako aj systematické a koncepčné návrhy na zvrátenie súčasného neblahého stavu záchrany pamiatok a pamiatkovej rezervácie.

Chráňme si historický obraz Bratislavy, nezostaňme ľahostajní k ničeniu siluety mesta!

Priemerne (0 Hlasy)