Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

V Európe sa rozrastá obchod so ženami a dievčatami

Autor/ka: Nikolaj Nielsen

Vo štvrtok 26. apríla uviedol Európsky portál elektronickej justície Eurojust, že v Európe prekvitá obchod s ľuďmi. Počet prípadov, ktoré sa dostali pred súd, je ale oveľa menší ako počet ohlásených obetí. Čerstvo zvolená prezidentka Eurojustu, Michèle Coninsx, sa vyjadrila: „Niekde sa stala chyba. Málo vinníkov sa dostane pred súd. Je však isté, že ide o prekvitajúci biznis."

Eurojust je skoordinovaný s národnými justičnými orgánmi zameranými na vážne zločiny, ktoré presahujú hranice jednotlivých štátov. Ich cieľom je prinútiť členské štáty, aby sa pred súd dostávalo viac prípadov. Napriek alarmujúcim číslam  Eurojust v roku 2009 riešil 74 registrovaných prípadov (v roku 2004 to bolo len 19). Podľa odhadov OSN predstavuje obchod s ľuďmi každý rok trh o hodnote 32 miliárd eur (celosvetovo). V Európe je celkové číslo nejasné, ale podľa oficiálnych miest je nárast kupliarstva jednoznačne spojený s obrovským ziskom.

Holandský štátny zástupca pre kupliarstvo hovorí, že dnes sú hlavným zdrojom pre Holandsko krajiny ako Maďarsko, Bulharsko a Nigéria. Väčšina Maďariek skončia ako sexuálne otrokyne a prostitútky. Ostatné sú využívané na prácu a ako otrokyne v domácnostiach .

V neslávne známom Red Light District v Amsterdame pracuje približne 300 prostitútok. Podľa štátneho zástupcu sú tieto ženy viac-menej obeťami. Niektoré s prácou dobrovoľne súhlasia pod podmienkou, že po niekoľkých mesiacoch môžu odísť. Keď sa však  o to pokúsia, tak sú násilím donútené zostať.

Ženy, ktoré za ním prišli, hovoria, že za noc musia zarobiť prinajmenšom tisíc eur. Na jednom klientovi zarobia 50 eur, čo za noc predstavuje okolo 20 klientov. Peniaze posielajú do bánk v Rumunsku, Bulharsku a Nigérii. Vystopovať peniaze cez rozdrobený bankový systém je tradične problematické.  Ešte menej pravdepodobné je to, že by miestne úrady mohli vypátrať a zadržať zločincov pri zdroji.

V roku 2010 uviedla skupina expertov pri Európskej komisii, že členské štáty nevyšetrujú prípady kupliarstva, pretože iné zločiny sa riešia ľahšie a ich riešenie je lacnejšie. V tom istom roku neposkytol ani jeden členský štát štatistiky prípadov kupliarstva a ich súdneho postihu. Eurojust preto ukladá členským štátom povinnosť oznamovať takéto prípady a lepšie kupliarstvo sledovať.

Tlačový hovorca Eurojustu James Thuy uviedol, že „podobná povinnosť sa vzťahuje na terorizmus a my ho chceme aplikovať aj na kupliarstvo". Medzitým majú členské štáty do 6. apríla 2013 čas, aby uviedli v platnosť direktívu európskej komisie ohľadne kupliarstva z roku 2011. Eurostat tiež v októbri plánuje vydať publikáciu o kupliarstve v členských štátoch EÚ.

Preložil a upravil Martin Jankovič. Krátené.

Fotografia: Wikimedia Commons

Zdroj: EUobserver http://euobserver.com/22/116056
Priemerne (0 Hlasy)