Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Fischerov dom na Beblavého nerešpektuje územný plán zóny

Aktivisti BAO podali podnet na prokuratúru

Autor/ka: Bratislava otvorene

Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) a Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (MV SZOPK) podali na okresnú prokuratúru podnet na preskúmanie zákonnosti vydaného územného rozhodnutia z 15. 10. 2009 a následného stavebného povolenia z 27. 7. 2010 pre stavbu domu na Beblavého ulici.
 

Realizovaná stavba je podľa BAO v rozpore s verejným záujmom a s územným plánom zóny Podhradie (ÚPZ). BAO preto žiada preskúmať zákonnosť predmetných rozhodnutí najmä v šiestich vybraných oblastiach (podnet v prílohe). Takzvaný Fischerov dom sa stavia v pamiatkovej rezervácii, ktorá musí mať najvyššie kritériá ochrany. V podnete BAO zdôrazňuje, že neboli dodržané historicky chránené priehľady na dominanty mesta (Dóm sv. Martina, Zámocké schody) a porušuje sa panoráma a silueta Hradného kopca. Tento fakt považuje BAO za konanie proti verejnému záujmu mesta a jeho občanov. Je príznačné, že k tejto dôležitej zmene tradičnej a historickej veduty mesta neboli občania prizvaní, nikto sa ich nepýtal na názor, neprebehla žiadna verejná diskusia. Takéto sprivatizovanie priestoru súkromnou osobou na úkor všetkých Bratislavčanov je neprípustné.

Skúsený projektant a stavebník, architekt Dušan Fischer, nerešpektuje územný plán zóny, svojvoľne stavia, nerešpektuje právoplatné stavebné povolenie a následné nariadenia štátneho stavebného dohľadu. Natíska sa preto otázka, či tento nezákonný postup od začiatku nezvolil zámerne? Aby neskôr „obligátnou" kľučkou – zmenou stavby pred dokončením – oveľa ľahšie zrealizoval svoj súkromný prospech v rozpore s verejným záujmom.

Podnet posiela BAO na vedomie viacerým inštitúciám, starostke Starého Mesta, primátorovi Bratislavy aj hlavnej architektke mesta preto, aby sa podnietila verejná diskusia k spornej stavbe a celkovo k spôsobu zástavby Pamiatkovej rezervácie a celého Podhradia. Je to vážny problém mesta a dotýka všetkých občanov, ktorí majú plné právo sa k nemu vyjadriť. Riešenie je vo verejnom záujme nás všetkých! Problém tzv. Fischerovho domu vznikol práve preto, že ho riešila úzka skupinka úradníkov bez potreby poznať názory verejnosti. Tento zaužívaný „ignorantský" spôsob v Bratislave už musí raz skončiť.

Aktivisti a aktivistky BAO žiadajú kompetentných o:

1. okamžité zastavenie stavby z dôvodu porušenia zákonov
- vyšetriť zodpovedné osoby, ktoré porušili stavebné povolenie a realizovali výstavbu
- vyšetriť zodpovedné osoby za porušenie územného plánu zóny Podhradie
- preskúmať zákonnosť a právoplatnosť vydaného územného rozhodnutia a stavebného povolenia

2. vytvorenie priestoru pre verejnú diskusiu a nastolenie nového konceptu ochrany pamiatok Bratislavy
- stanoviť ciele, ako má Bratislava a jej historická panoráma vyzerať
- aktualizovať územný plán zóny Podhradie
- umožniť aktívnu participáciu verejnosti na posudzovaní kľúčových investičných zámerov a stavieb, ktoré ovplyvňujú vizuál i chod mesta

3. realizáciu ochrany a obnovy pamiatkovej rezervácie historickej Bratislavy
- pri rozhodovaní v procesoch podľa stavebného zákona rešpektovať verejný záujem, vyjadrený o. i. záujmom zachovať historické a kultúrne dedičstvo pre budúce generácie, a to aj v prípade stavby na Beblavého ul.
- zaviesť nové princípy posudzovania dostavieb v pamiatkovej rezervácii, obnoviť stratený genius loci Bratislavy, sceliť historické jazvy a rehabilitovať územie po nespočetných búraniach v meste

Ďalšie informácie: Iniciatíva Bratislava otvorene, info@bratislava-otvorene.sk, www.bao.sk

Fotografia: Rachid Lamzah

Priemerne (0 Hlasy)