Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Participatívny rozpočet pre Bratislavu - verejné vzdelávanie

Autor/ka: Utopia

Na ďalšom stretnutí verejného vzdelávania a oboznamovania sa s mechanizmami participatívneho rozpočtu, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 18. augusta o 17.00 hodine v Justiho sieni Primaciálneho paláca, sa môžete dozvedieť niečo viac o tom, ako tento nástroj priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie funguje v niektorých európskych mestách. Povieme si niečo o tom, čo jednotlivé mestá viedlo k jeho postupnému zavádzaniu, z akých rôznych predpokladov pri tom vychádzali, čo dokázali vyriešiť a na aké ťažkosti v procese narážajú. Výsledkom by malo byť vyhodnotenie možností pre Bratislavu a definícia jej vlastných osobitostí, ktoré by mali byť zohľadňované.

Priemerne (0 Hlasy)