Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Príbeh novej ekonomiky

Autor/ka: David Korten

Filipínsky aktivista a filozof Nicanor Perlas sa so mnou pred niekoľkými rokmi podelil o názory, ktoré sa potom stali základom mojej práce. Každý z troch inštitucionálnych sektorov – podnikateľský, vládny a sektor občianskej spoločnosti – charakterizuje istá mocenská spôsobilosť. Podnikanie kontroluje moc peňazí. Vláda ovláda donucovaciu moc polície a armády. Občianska spoločnosť má k dispozícii autentické morálne hodnoty, ktoré sa prenášajú autentickými kultivačnými príbehmi. Morálna autorita v konečnom dôsledku prekonáva moc peňazí a zbraní. Preto má občianska spoločnosť rozhodujúcu mocenskú výhodu.

Tento jednoduchý rámec mi pomohol pochopiť, do akej miery je globálny občiansky odpor proti zneužívaniu multilaterálnych obchodných dohôd korporáciami bojom medzi protikladnými príbehmi. Jeden z nich vznikol, aby slúžil záujmom impéria, druhý je autentickým príbehom, ktorý sa zrodil zo skúseností a túžob bežných ľudí. Príbeh vytvorený a propagovaný propagandistickým strojom z Wall Street hovorí:

„Využívanie multilaterálnych dohôd na odstránenie národných hraníc, ktoré sú prekážkou pre voľný tok obchodu a investícií, prináša všeobecný mier, prosperitu a demokraciu všetkým národom a ľuďom na svete."

Znie to úžasne. No už na začiatku deväťdesiatych rokov začínalo byť zrejmé, že realita je celkom odlišná. V roku 1994 sa začala stretávať skupina približne 50-tich lídrov aktivistov z celého sveta, aby si vymenili svoje skutočné skúsenosti s dohodami. Objavili zhodné schémy výsledkov, ktoré boli celkom protikladné k príbehu korporácií, prerušili mlčanie a šírili skutočný príbeh:

„Multilaterálne obchodné dohody oslobodzujú globálne korporácie od obmedzení, ktoré im bránia vykorisťovať pracujúcich, ignorovať záujmy komunít, obchádzať demokraciu, znečisťovať životné prostredie a vyvlastňovať zdroje v chudobných krajinách, čo má devastujúce účinky na ľudí, komunity, demokraciu a prírodu."

Tak ako sú vymyslené príbehy nástrojom sociálnej kontroly, autentické príbehy sú nástrojom oslobodenia. Príbeh občianskej spoločnosti pretromfol príbeh korporácií aj napriek tomu, že korporácie mali pod kontrolou peniaze a médiá, pretože sa zhodoval s tým, čo ľudia naozaj prežívali. Prebudenie povedomia verejnosti zmenilo politický kontext multilaterálnych obchodných rokovaní sponzorovaných korporáciami a takmer ich zastavilo.

Podobný proces sa odohráva aj dnes. Príbeh novej ekonomiky hlásajúci, že je možné vytvoriť svet so silnými komunitami a živými ekonomikami spochybňuje vymyslený príbeh, že neexistuje žiadna alternatíva k existujúcemu systému riadenému z Wall Street. Ľudia naprieč Spojenými štátmi americkými a celým svetom sa organizujú, aby tento príbeh uskutočnil na miestach, na ktorých žijú.

Príbeh novej ekonomiky, ktorý hovorí, že my, ľudia, sme schopní vytvoriť vzrušujúci, mierový, spolupracujúci svet prekypujúci životom, znie hlboko v duši každého človeka. Výnimku tvoria len tí, ktorých psychika je silno poškodená. Keď sa raz vytvorí spojenie medzi možnou budúcnosťou ľudstva a najhlbšími túžbami duše, klamstvá inzerentov a propagandistov z Wall Street budú odhalené a hypnotický stav sa preruší. Sme oslobodení, aby sme prevzali zodpovednosť za našu budúcnosť a pokračovali v uvádzaní sveta našich spoločných ľudských snov do života.

Posolstvo novej ekonomiky sa šíri pomocou nespočetných rozhovorov, aby spochybnilo lživé tvrdenia vymyslených príbehov starej ekonomiky o tom, že:

  • Súčasťou vrodenej ľudskej prirodzenosti je, že sme individualistickí, materialistickí, chamtiví, súťaživí a násilní.

  • Máme k dispozícii potenciálne nekonečné množstvo zdrojov a môžeme ich voľne využívať na rast ekonomiky.

  • Peniaze znamenajú bohatstvo, definujú hodnotu života, ich zarábanie je najvyšším poslaním človeka a všetko, čo s nimi súvisí, je najlepšie ponechať na trh.

  • Vláda je problém a neregulované trhy sú riešenie.

Pravdou však je, že:

  • Štruktúra ľudského mozgu podporuje kreativitu, spoluprácu a život v komunite. To je naša prirodzenosť. Rozšírenie materializmu, chamtivosti, súťaživosti a násilia, ktoré sú v modernej spoločnosti bežné, je symptómom vážnej kultúrnej a inštitucionálnej poruchy.

  • My, ľudia, obývame čarovnú, no konečnú živú planétu so sebaorganizujúcou sa biosférou, ktorej musíme prispôsobiť svoje životy a ekonomiky.

  • Skutočným meradlom hodnoty je život, nie peniaze. Peniaze je možné legitímne využívať len vtedy, keď slúžia životu. Posadnutosť zarábaním peňazí je príznakom psychologickej a spoločenskej poruchy.

  • Trhy sú pre chod zdravej demokratickej spoločnosti veľmi dôležité. Ich náležitá funkcia je však závislá od náležitých pravidiel realizovaných demokratickými vládami, ktoré sú pod dohľadom silnej a dynamickej občianskej spoločnosti.

Moc príbehu je rozhodujúca moc. Autentické príbehy oslobodzujú ľudské vedomie, vytvárajú imunitu voči kultúrnej manipulácii a dodávajú nám odvahu a porozumenie, aby sme vytvorili svet, v ktorom budú všetci žiť v mieri a prosperovať.

Preložil a upravil Peter Vittek

Zdroj: Yes! Magazine http://www.yesmagazine.org/blogs/david-korten/the-story-of-a-new-economy
Priemerne (1 Hlas)