Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Všetci budeme slneční farmári

Autor/ka: John Robb

V Novom Anglicku je dnes slnečné, no svieže počasie. Nedokážem si predstaviť lepšie počasie na prácu vonku. Znamená to, že máme skvelý deň na trochu slnečného farmárčenia.

Slnečné farmárčenie? Tak hovorím práci v záhrade pri dome, kde bývam.

Čo tým myslím?

Záhrada pri dome je priam zaplavená slnečnou energiou. Zachytáva ju a premieňa na lahodné zeleninové kalórie, ktoré môžem pozbierať. Keď svoju rodinu kŕmim zeleninou, ktorá vyrástla na mojej vlastnej záhrade, živí sa uskladnenou slnečnou energiou. A nakoniec sa môže v krajnom prípade počas nastávajúceho dlhého stavu núdze stať zdrojom príjmov, pretože časť produkcie záhrady môžem s inými ľuďmi vymeniť za veci, ktoré budem potrebovať.

Milujem to a vy by ste mali tiež.

Slnečná energia nič nestojí. Dostáva sa k nám priamo, bez sprostredkovateľov a aj keď je kolísavá, celkovo jej máme nesmierne množstvo.

V rozsahu, v akom sme schopní ju zachytávať a využívať, sme nezávislí od toho, ako ju predátorská globálna ekonomika a vlády:

  • oceňujú,
  • obmedzujú alebo
  • ako určujú aké množstvo jej máme k dispozícii.

Znamená to, že keď sú naše domy a komunity v slnečnom farmárčení na dobrej úrovni, získavame odolnosť. Slnečné farmárčenie nám poskytuje výrobné kapacity potrebné na to, aby sme sa rýchlo spamätali z rastúcej disfunkčnosti a rozkladu globálneho systému.

Slnečné farmárčenie

Asi ste už uhádli, že solárne farmárčenie znamená viac než len pestovanie potravín.

Zaoberá sa hľadaním a využívaním VŠETKÝCH spôsobov zachytávania a skladovania slnečnej energie, ktorú máme k dispozícii.

Pestovanie potravín je len jedna z možností.

Ďalšie zahŕňajú využívanie slnečnej energie na vykurovanie domov jej pasívnym zachytávaním, alebo naopak chladenie domácností pomocou geo-klimatizácie. Patrí medzi ne aj vyrábanie elektrickej energie pomocou lacných solárnych termálnych systémov alebo priamo pomocou fotovoltaiky.

Uvažovanie v jazyku slnečného farmárčenia ukazuje cestu k premene pasívneho okrasného domu, ktorý má v čase ekonomického krachu alebo katastrofy minimálnu hodnotu, na jej generátor. Stáva sa produktívnym aktívom. Vytvára hodnotu tak, že ju neustále dopĺňa.

Naši predkovia tomu rozumeli. Spoliehali sa na slnečné farmárčenie a takým spôsobom získavali energiu pre svoje farmy a poľnohospodárske komunity.

Využívali však iba malú časť dostupnej energie. Slnečné farmárčenie v odolných komunitách, ktoré budujeme, zachytí tisíckrát viac slnečnej energie než zachytávali oni, a vytvorí tisícnásobne vyššiu kvalitu života, prosperitu a nezávislosť.

Preložil a upravil Peter Vittek

Fotografia: Marc Roberts

Zdroj: Resilient Communities http://www.resilientcommunities.com/well-all-be-solar-farmers/
Priemerne (0 Hlasy)