Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Vyšetrovacia misia OSN tvrdí, že Izrael popravil občana USA

Autor/ka: Gareth Porter

Správa vyšetrovacej misie Vysokého komisára OSN pre ľudské práva týkajúca sa izraelského útoku na flotilu smerujúcu do pásma Gazy zverejnená minulý týždeň v závere po prvýkrát ukazuje, že občan USA, Furkan Dogan, bol spolu s piatimi tureckými občanmi zavraždený izraelským komandom spôsobom pripomínajúcim popravu.

 

Správa odhaľuje, že 19-ročný Dogan, severoamerický občan s tureckými koreňmi, filmoval malou videokamerou na vrchnej palube lode Mavi Marmara, keď mu dvakrát strelili do hlavy, raz do chrbta, do ľavej nohy a chodidla, a že bol strelený do tváre z bezprostrednej blízkosti, keď ležal na zemi.


Správa spomína, že Dogan podľa všetkého „ležal na palube pri vedomí alebo omráčený nejaký čas“ predým, ako ho strelili do tváre.


Forenzným dôkazom podporujúcim tento fakt je tzv. tetovanie okolo rany na jeho tvári, ktoré poukazuje na to, že strela bola vyslaná „z bezprostrednej blízkosti“. Správa uvádza, že dôkazy vyšetrovania poukazujú na to, že „trajektória rany odspodu na nahor, spolu s odreninou na ľavom pleci, ktorá mohla byť zhodná sa s miestom, kde projektil vyšiel, je zlúčiteľná so strelou prijatou ležiac na chrbte na zemi“.


Vyšetrovacia komisia na základe „forenzných a balistických dôkazov“ uzavrela, že usmrtenie Dogana a piatich občanov Turecka izraelskými jednotkami na palube Mavi Marmara 31. mája „sa dá charakterizovať ako svojvoľná hromadná mimosúdna poprava“ (strana 38, odstavec 170).


Správa potvrdila to, čo Obamova administratíva už z Doganovej pitevnej správy vedela, ale vláda sa o Doganovom zabití nezmienila, pretože by to mohol byť extrémne náročný politický problém vo vzťahoch s Izraelom.


Turecká vláda poskytla Doganovu pitevnú správu severoamerickej ambasáde v júli a vládny zdroj pod podmienkou anonymity, pre vládnu politiku ticha v tejto veci, uviedol, že ju postúpili ministerstvu spravodlivosti. Zdroj dodal, že účelom obstarania správy bolo zistiť, či by bolo vhodné, aby ministerstvo zabitie vyšetrilo.


Otázku autora, či ministerstvo spravodlivosti USA pitevnú správu dostalo, hovorkyňa Laura Sweeney odmietla komentovať.


Vláda USA si vyšetrovaciu misiu nedovolila komentovať a nepožiadala ju o to ani žiadna spravodajská organizácia. Ako odpoveď na otázku od Truthout, (internetové médium – pozn. prekl.) predstaviteľ ministerstva vnútra prečítal mimo záznam vyhlásenie, ktoré výslovne nepotvrdilo závery správy o izraelských popravách.


Vo vyhlásení sa uvádza, že „tón a závery vyšetrovacej komisie sú nevyvážené“. Vyhlásenie pokračuje vyjadrením: „Zdôrazňujeme, že táto správa nemá byť použitá na aktivity, ktoré by mohli uškodiť terajším priamym vyjednávaniam medzi Izraelom a Palestínou, alebo aktivity, ktoré by znemožnili Turecku a Izraelu preklenúť nedávne napätie v ich tradične pevných vzťahoch.“


Hoci Turecké média o odhaleniach a záveroch správy o zabití Dogana a ďalších piatich obetí informovali zoširoka, v severoamerických spravodajských médiách sa neobjavila o správe jediná reportáž.


Vláda Spojených štátov amerických svojou nečinnosťou a otvoreným verejným stanoviskom priznala, že nemá žiaden zámer riešiť záležitosť chladnokrvnej vraždy občana USA, ktorú vykonalo izraelské komando.


13. júla, dva týždne po útoku na Mavi Marmara, tlačový tajomník Bieleho domu Robert Gibbs, vydal vyhlásenie, že Izraelu „musí byť dovolené ujať sa vyšetrovania udalostí týkajúcich sa jeho národnej bezpečnosti“ a že vojenský súdny systém Izraela „spĺňa medzinárodné štandardy a je schopný viesť seriózne a dôveryhodné vyšetrovanie“.


Ďalším cestujúcim, ktorý bol podľa forenzných dôkazov zabitý spôsobom pripomínajúcim popravu, bol podľa správy vysokého komisára OSN 60-ročný turecký občan Ibrahim Bilgen. Súdni znalci sú presvedčení, že Bilgena strelili najprv z helikoptéry nad Mavi Marmara a potom do boku hlavy, keď už ležal vážne zranený.


Vyšetrovacej misii bol poskytnutý súdny dôkaz, že po prvej strele zhora do hrude strelili Bilgena do hlavy „gumovým projektilom z takej blízkosti, že celý projektil prenikol lebkou a uviazol zhora v hrudi,“ uzatvára misia.


„Gumové projektily“ majú byť použité pre neusmrcujúce účely z diaľky a cielené iba na brucho. Sú smrtonosné, keď zasiahnu hlavu, hlavne z blízkej vzdialenosti.


Vyšetrovacia misia cituje forenzné dôkazy týkajúce sa zabitia Dogana a piatich ďalších cestujúcich z pitevných a patologických správ vyhotovených vyšetrovateľmi v Turecku a z rozhovorov s autormi týchto správ. Pri interpretácii týchto dôkazov asistovali komisii experti v súdnej patológii a znalci strelných zbraní.


Výpočet udalostí na Mavi Marmara, plaviacej sa 31.júla tohto roku s cieľom prelomiť ekonomickú blokádu Gazy, ktorý poskytol vysoký komisár OSN, podporuje svedectvá pasažierov na palube a vyvracia verziu, ktorá bola agresívne pretláčaná izraelskou armádou.


Správa naznačuje, že izraelská politika videla flotilu do Gazy od začiatku ako príležitosť použiť smrtiacu silu voči aktivistom podporujúcim Hamás. Cituje vyjadrenie Ehuda Baraka, izraelského ministra obrany pred Turkelovou komisiou izraelskej vlády, že izraelská vláda vydala osobitné rozkazy „pokračovať v získavaní informácii o organizátoroch flotily s dôrazom na možnosť, že medzi cestujúcimi boli teroristické elementy, ktoré by sa pokúsili uškodiť izraelským silám“.


Myšlienka, že do zoznamu pasažierov boli nasadení teroristi rozhodnutí zaútočiť na izraelské obranné zložky, vyzerá ako zámienka s cieľom nájsť opodstatnenie pre uvažovanie, že v tejto operácii bude pravdepodobne potrebné použiť proti cestujúcim vojenskú silu.


Keď izraelská tlač 30. mája zverejnila detaily plánu zmocniť sa lodí vo flotile silou, pasažieri na palube Mavi Marmara si uvedomili, že by Izraelci mohli proti nim použiť smrtiacu silu. Niektorí vedúci predstavitelia Nadácie pre ľudské práva, slobody a humanitárnu pomoc, ktorá pre túto misiu zakúpila lode, sa zasadzovali o obranu proti izraelskému pokusu dostať sa na palubu, zatiaľ čo ostatní cestujúci uprednostňovali nenásilie.
 

To viedlo k snahám vyrobiť improvizované zbrane zo zábradlí a iného vybavenia na Mavi Marmara. Komisia ale zhrnula, že neexistujú žiadne dôkazy, že sa na palube nachádzali strelné zbrane, ako to tvrdí Izrael.


Správa poznamenáva, že izraelská armáda nikdy rádiom nekomunikovala požiadavku prezrieť náklad na palube lodí, čo je očividne v rozpore s oficiálnym odôvodnením izraelskej vlády pre vojenský útok na Mavi Marmara a ostané lode, s cieľom zabrániť vojenskému kontrabandu dostať sa do Gazy.


Podľa správy vysokého komisára, veliteľ izraelských ozbrojených síl Gabi Aškenazi vypovedal 11. augusta pred Turkelovou komisiou, že pravidlá použitia sily pri operácii zo začiatku zakazovali ostrú paľbu, s výnimkou život ohrozujúcich situácií, ale neskôr ich v odpovedi na odpor pasažierov upravili na mierenie na protestujúcich, ktorí budú „považovaní za násilných“.


Toto rozhodnutie zjavne nasledovalo potom, čo sa podarilo zabrániť izraelskému pokusu nalodiť sa na palubu z člnov Zodiac.


Správa potvrdzuje, že z helikoptér letiacich nad Mavi Marmara, ktoré mali komando spustiť na palubu, na cestujúcich strieľali od začiatku operácie.


V rozpore s izraelskými vyhláseniami, že jeden alebo viac vojakov bolo zranených strelnými zbraňami, správa uvádza, že nebol nájdený žiaden lekársky dôkaz o strelnej rane spôsobenej izraelskému vojakovi.


Správa vysokého komisára potvrdzuje výpovede pasažierov z Mavi Marmara, že obrancovia premohli zhruba desať izraelských vojakov, zobrali a pohádzali im zbrane do mora s výnimkou jednej, ktorú ukryli ako dôkaz. Vojakov krátko držali v podpalubí, niektorým ošetrili zranenia a potom ich obrancovia pustili.


Vyšetrovacia misia Vysokého komisára OSN pre ľudské práva bude zo štyroch ohlásených určite najobjektívnejším, najdôkladnejším a najhlbším vyšetrením udalostí na palube Mavi Marmara a ostatných lodí vo flotile.


Vyšetrovacej misii predsedal sudca Karl T. Hudson-Phillips, bývalý sudca Medzinárodného trestného súdu a bývalý generálny prokurátor Trinidadu a Tobaga a jej členmi boli aj sir Desmond da Silva z Veľkej Británie, bývalý vedúci žalobca Špeciálneho súdu s podporou OSN pre Sierra Leone a Mary Šanti Dairiam z Malajzie, zakladajúca členka správnej rady medzinárodnej organizácie za práva žien (International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific).


Misia vypočula v Londýne, Ženeve, Istanbule a Jordánskom Ammáne 112 očitých svedkov izraelského útoku. Izraelská vláda odmietla spolupracovať s vyšetrovacou misiou a zabránila vypočutiu osôb zúčastnených na plánovaní a vykonaní útoku.


Turecká vláda 10. augusta ohlásila vlastné vyšetrovanie izraelského útoku. Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun ohlásil 2. augusta sformovanie „vyšetrovacieho panelu“, jeho mandát je však definovaný oveľa užšie. Jeho úlohou je „prijať a prezrieť správy z národných vyšetrovaní s vyhliadkou odporučiť spôsoby ako podobným incidentom zabrániť v budúcnosti“.


Správa misie vysokého komisára:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.21_en.pdf
 

Preložil Peter Čopian

Zdroj: TruthOut http://www.truth-out.org/un-fact-finding-mission-says-israelis-executed-us-citizen-furkan-dogan63609
Priemerne (0 Hlasy)