Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Zabudnutá generácia: o ľudských právach bez strachu

Ekonomika ako priestor spolupráce IV

Autor/ka: Utopia

V štvrtej zo série diskusií o Ekonomike ako priestore spolupráce sme diskutovali o ľudských právach, ich význame a dôvodoch, prečo sú často ľuďom odopierané.

 

Diskusia sa uskutočnila 12. decembra 2017 v A4-ke v Bratislave.
 

V novembri sme diskutovali o politických a ekonomických výsledkoch vývoja po roku ‘89. V poslednej tohtoročnej diskusii z cyklu Ekonomika ako priestor spolupráce na túto tému nadviažeme - nielen pri príležitosti Svetového dňa ľudských práv - otázkou, aký je význam sociálnych a ekonomických práv v spoločnosti, v ktorej sa na jednej strane považuje dodržiavanie ľudských práv za kľúčový prvok a zdroj legitimity politického režimu, no na druhej je ich vnímanie často selektívne a v niektorých prípadoch sú systematicky porušované a ignorované. Najviditeľnejším príkladom tohto selektívneho vnímania ľudských práv je chudoba, ktorá je komplexným útokom na ľudskú slobodu a fakticky ruší sociálne a ekonomické práva ako napríklad právo na vzdelanie, zdravie, primerané bývanie alebo jedlo. No nielen tie. V konečnom dôsledku zabraňuje aj napĺňaniu politických a občianskych práv. Aké sú dôsledky takto (ne)uplatňovaných ľudských práv a čo znamenajú pre ľudí, ktorí sa s ich porušovaním každodenne stretávajú? Prečo nie je v liberálno-kapitalistickom „najlepšom z možných svetov" možné zabezpečiť, aby mal každý človek právo prežiť dôstojný život?


Pozvanie do diskusie prijali:


Michal Riečanský vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktuálne pracuje v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, kde sa venuje aj téme hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv (ESCR) . V minulosti pôsobil v o.z. Ľudia proti rasizmu a v Implementačnej Agentúre MPSVR kde pracoval s problematikou deinšitucionalizácie systému sociálnych služieb.


Daniel Škobla je sociológ, ktorý pôsobí na Inštitúte pre výskum práce a rodiny a Ústave etnológie SAV. V minulosti pracoval na Instytut Filozofii i Socjologii PAN vo Varšave a Regionálnom centre United Nations Development Program. Participoval na riadiacich stretnutiach Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015, podieľal sa na výskumoch a na tvorbe strategických dokumentov v oblasti boja proti chudobe a integrácie Rómov. Je autorom kapitoly v knihe Reinventing Social Solidarity across Europe (Policy Press), viacerých štúdií a množstva evaluačných a výskumných správ.


Tomáš Tožička je publicista, technik, teológ a odborník na rozvojovú problematiku. Do 1989 pracoval v robotníckych profesiách. Neskôr vyštudoval teológiu v Prahe a v Atlante, USA. V súčasnosti je riaditeľom Strediska humanitárnej a rozvojovej spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické a predsedom českej pobočky Social Watch. Spolupracuje s humanitárnymi organizáciami Adra, Educon a Ekumenická akademie.


Diskusiu moderovala: Eva Riečanská


Video: Vladimír Čičmanec


Súvisiace články:
Načo nám je práca? Diskusia o súčasnosti a budúcnosti práce
Späť do budúcnosti. Perspektívy družstevníctva v strednej Európe
S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť
 

Projekt Ekonomika ako priestor spolupráce sa realizuje s podporou Rosa Luxemburg Stiftung.

 

Priemerne (0 Hlasy)