Hodnotiace hárky z procesu zvažovania Hodnotiace hárky z procesu zvažovania

Na žiadosť Vladimíra Ivana zverejňujeme vyplnené hodnotiace hárky jednotlivých predkladateľov projektových návrhov do participatívneho rozpočtu pre r. 2019.
 
Hodnotiace hárky

 

Predkladateľ projektu Cyklostrom vo svetle a tieni bol na prezentácii projektov zastúpený p. Dagmar Rajčanovou, ktorá sa však procesu hodnotenia, žiaľ, nezúčastnila a teda neodovzdala hodnotiaci hárok vyplnený.