OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

IŠUP na facebooku

V Banskej Bystrici vznikla v r. 2015 nezisková organizácia Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania, n. o., ktorá si za cieľ kladie presadzovať participatívne plánovanie verejných priestorov v meste. IŠUP, n. o. od svojho vzniku zorganizovala niekoľko verejných prezentácií a workshopov na rôzne témy, ako Verejné priestory v Banskej Bystrici dnes - a zajtra?; Zeleň v Banskej Bystrici: ako ďalej?; Mesto (aj) pre peších - realita alebo sen?; či Voda v meste v 21. storočí... Okrem toho IŠUP, n. o. zorganizovala verejné stretnutie pod názvom Verejné plánovanie na sídlisku Radvaň, ktorého obsahom bola diskusia k ihriskám v tejto mestskej časti.

Ak vás problematika participatívneho plánovania verejných priestorov v našom meste zaujíma viac, sledujte stránku IŠUP, n. o. na facebooku.

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

POZVÁNKA POZVÁNKA

 

Stretnutie tematických skupín: 20. 6. 2019 o 17:00, zasadačka 250 MsÚ, ul. ČSA 26 Stretnutie tematických skupín: 20. 6. 2019 o 17:00, zasadačka 250 MsÚ, ul. ČSA 26

Keď máš nápad, nie je čo riešiť... :)
Potrebuješ naň peniaze? Mesto na to má - do výšky 10 000 eur na náklady tvojho projektu, ak si získa priazeň aj ostatných Banskobystričanov. Tak, čo, ideš do toho?

Pozývame všetkých, ktorí majú nápady, ako zlepšiť život v našom meste, na ďalšie stretnutie tematických skupín, ktoré bude už 20. 6. 2019 od 17:00 v zasadačke č. 250 na 2. poschodí Mestského úradu, ul. ČSA 26.