OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Odovzdanie manuálu

Slávnostné odovzdanie manuálu Občianske mesto a efektívna participácia - Plánovanie so zapojením verejnosti primátorovi Banskej Bystrice, Jánovi Noskovi

Primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko prebral od predsedu správnej rady IŠUP, n.o. Miroslava Šimkoviča a riaditeľa Petra Rusnáka manuál Občianske mesto a efektívna participácia - Plánovanie so zapojením verejnosti. Manuál bol pripravený a vytlačený vďaka dotácii primátora mesta. Jeho autorkou je Zora Pauliniová.

Súčasťou projektu Občianske mesto II, ktorý realizuje IŠUP, n.o. v roku 2019, sú aj diskusie s občianskymi radami, komisiami mestského zastupiteľstva, odbornými útvarmi mestského úradu o možnostiach zapojenia verejnosti do plánovania verejných priestorov v Banskej Bystrici.

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

OZNAM

 

Ako preventívne opatrenie proti šíreniu nového Corona vírusu sú stretnutia tematických skupín zrušené do odvolania. Nové termíny stretnutí Koordinačná rada včas oznámi.