OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Projektový návrh

Po kliknutí na odkaz nižšie si môžete stiahnuť dokument (.docx) Návrh projektu PRBB. Po jeho vyplnení ho vytlačený a podpísaný odovzdajte na Klientskom centre Mestského úradu, ul. ČSA 26 a elektronickú verziu - v pôvodnom formáte docx - zašlite na mailovú adresu  participantbb2019@gmail.com . Projektové návrhy zasielajte iba vo vyhlásenom termíne.

Pripomíname, že do participatívneho rozpočtu zaradíme len tie projektové návrhy, ktoré vzišli z niektorej z tematických skupín, resp. boli v patričnej TS konzultované.

Návrh projektu PRBB

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

OZNAM

 

Ako preventívne opatrenie proti šíreniu nového Corona vírusu sú stretnutia tematických skupín zrušené do odvolania. Nové termíny stretnutí Koordinačná rada včas oznámi.