Dôležité termíny v r. 2022 Dôležité termíny v r. 2022

Deadline pre podávanie projektových návrhov: 30. 6. 2022

Druhé diskusné fórum: október 2022 (dátum bude upresnený)

Koordinačná rada PR BB Koordinačná rada PR BB

Vladimír Ivan
Vladimír Bállek
Miroslav Šimkovič
Michal Valent
Andrea Dolinská
Anton Minárik
Dorota Líšková
Marián Moravčík

Tematické skupiny:

  • Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj a celoživotné vzdelávanie
  • Zeleň v meste a verejné priestranstvá
  • Kultúra a kreatívny priemysel
  • Šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl