OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Zoznam projektov PR BB 2020

Milí Banskobystričania,

v nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam projektov, zaslaných do participatívneho rozpočtu pre rok 2020. Kliknutím na názov projektu sa vám v novom liste/okne prehliadača zobrazí kliknutý projekt, aby ste sa s ním mohli oboznámiť. Všetky projektové návrhy, spolu s ich prílohami (ak ich autori zaslali) sme spracovali do dokumentov vo formáte PDF.

 

P.č.

Meno autora/ky

Názov projektu

Rozpočet v

1.

Andrej Predajniansky

Obnova altánkov na Urpínskych serpentínach

9500,00

2.

Murat Aykut

Bezbariérová hojdačka Medical Park

10 000,00

3.

Pavol Krnáč

Laskomerské singletraily – Flow trail I.etapa

10 000,00

4.

Juraj Droppa

Užitočný chodník, ktorý spája

6710,00

5.

Peter Boroš

V zdravom tele zdravý duch

9800,00

6.

Dorota Líšková

Zo „smetiska" ihrisko

9800,00

7.

Juraj Hajdu

Relax zóna V. etapa

9993,40

8.

Igor Patráš

Areál stálych kontrol v meste a prírode

10 000,00

9.

Lívia Kuklicová

TUŠ festival (Týždeň, Umenie, Študenti)

5700,00

10.

Marek Štrajánek

Festival ROCKSCAPE 2020

10 000,00

 

Predkladateľ projektu "Užitočný chodník, ktorý spája" ho na Diskusnom fóre stiahol. O projekte sa nebude hlasovať.

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Dôležité termíny Dôležité termíny

Koordinačná rada participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu vyhlasuje termíny pre nové rozpočtové obdobie PRBB 2020/2021.

Stretnutia tematických skupín sa budu uskutočňovať na MsÚ v pondelky od 17:00 v týchto dňoch:

10. 8. 2020

24. 8. 2020

7. 9. 2020

21. 9. 2020

5. 10. 2020

12. 10. 2020

 

Na tematických skupinách môžu predkladatelia konzultovať svoje nápady a návrhy pre svoje realizácie a dostanú potrebné informácie a usmernenia.

 

Odovzdanie projektových návrhov bude do 15. 10. 2020

 

Druhé diskusné fórum sa uskutoční 30. 11. 2020 o 17:00 s odprezentovaním projektových návrhov a súčasne bude spustené hlasovanie. Ukončenie hlasovania bude 21. 12. 2020

 

Členovia Koordinačnej rady a tematické skupiny:

Zeleň v meste a verejné priestory – p. Michal Valent, p. Ľudovít Líška;

Kultúra, umenie a vzdelávanie – p. Zuzana Kohútová, p. Bibiána Janšová

Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj a iné – p. Miroslav Šimkovič

Šport – p. Vladimír Ivan, p. Vladimír Bállek