Novinky Koordinačnej rady PR BA Novinky Koordinačnej rady PR BA

Späť

Skatepark

Autor/ka: Dano Brossmann
Cieľom skateboardovej komunity v Bratislave je svojpomocne vybudovať malý skatepark a priniesť tak krásu skateboardingu bližšie k študentom z Mlynskej doliny. 

Podmienky pre skateboarding v hlavnom meste sú slabé. Až príliš často sa opakuje situácia, kedy študenti z iných miest po príchode do Bratislavy narazia na zlé podmienky a prestanú tak jazdiť na skateboarde. 

Našou iniciatívou je preto vybudovať malý skatepark, ktorý bude umiestnený na asfaltovej ploche pri budovách Manželáky. 
V duchu myšlienky "Do It Yourself" tak vybudujeme nielen pre študentov Mlynskej doliny vhodný priestor pre skateboarding. 
Náklady spojené s prevádzkou skateparku do budúcnosti by boli takmer nulové. Prekážky by boli v ideálnom prípade postavené z betónu, čím by sme údržbu stlačili na minimum. 
 
kontakt: dano@assr.us
Priemerne (0 Hlasy)