O projekte O projekte

Pre racionálne rozhodovanie občianskych participatívnych štruktúr je nevyhnutné podložiť rozhodnutia kvalitnými dátami odzrkadľujúcimi činnosť verejnej správy. Projekt OpenData sa venuje oblasti poskytovania, spracovania a vizualizácie verejných dát. 

 

OpenData je skupina občanov, ktorá chce presadiť otvorenú a modernú verejnú správu.

Verejnú správu, ktorá:

  • prijala princíp „Čo nie je tajné, je zverejnené " hneď pri vzniku informácie a výnimky z tohto pravidla robí iba v zákonom určených, nevyhnutných a odôvodnených prípadoch,
  • si ctí otvorenosť a považuje za svoju povinnosť sprístupniť  čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií,
  • informácie zverejňuje na internete v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme,
  • vníma občanov ako partnerov a prizýva ich k spolupráci pri správe vecí verejných,
  • sa nesnaží posudzovať užitočnosť informácií za používateľov - ponecháva rozhodnutie na nich samých,
  • nespoplatňuje produkty, za ktoré daňoví poplatníci už raz zaplatili a používa open-source prístup všade, kde to je možné,
  • dbá na otvorené štandardy a kvalitu svojich informácií, keďže iba takto môžu byť zverejnené dáta aj efektívne využité a ďalej spracované.

Preto sme vytvorili voľnú občiansku iniciatívu OpenData, ktorá má za cieľ ponúknuť verejnej správe riešenia pre prístup k informáciám a zverejňovanie dát tak, aby rešpektovali vyššie popísané princípy. Budeme radi, ak sa k úsiliu pripojí ktokoľvek, kto podporuje zadefinované zásady.

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Späť

Vyhláška o zaručenej konverzii a novela výnosu o štandardoch pre IS VS

Autor/ka: opendata.sk
Ministerstvo financií SR vydalo vyhlášku č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii, ktorá je vykonávacím predpisom zákona o e-Governmente. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. októbra 2014. Ministerstvo vydalo výnos č. 276/2014 Z. z., ktorým sa novelizuje výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Novela nadobudla účinnosť 15. októbra 2014.
Viac informácií tu.
Zdroj: epravo.sk http://www.epravo.sk/top/clanky/vyhlaska-o-zarucenej-konverzii-a-novela-vynosu-o-standardoch-pre-is-vs-2648.html
Priemerne (0 Hlasy)