O projekte O projekte

Vitajte na informačnej stránke o projekte Porto Alegre. Inšpirovali sme sa názvom brazílskeho mesta, ktoré ako prvé na svete prijalo model občianskej spoluúčasti na rozhodovacích procesoch o podobe mesta a živote v ňom. V preklade znamená "veselý prístav".

Projekt sa usiluje rozvíjať myšlienku práva na mesto a aktívneho občianstva v ňom. Spolupráca aktívnych občianok a občanov na rozvíjaní svojho najbližšieho okolia pestuje lásku k vlastnému mestu a je základným predpokladom jeho pretvárania na zdravý živý organizmus, ktorý poskytuje podmienky na plnohodnotný dôstojný život. V zozname vpravo najdete novinky o činnosti komunity Porto Alegre.