Blogy Blogy

Doprava v meste na bicykli

  Aktuálny stav: Doprava v mestách sa realizuje hlavne individuálnou automobilovou prepravou. Po roku 2014 bude treba dopravu v mestách regulovať Individuálny motorizmus v SR si má v osobnej doprave zachovať viac ako 70-percentný podiel na počte prepravených cestujúcich. Podiel verejnej dopravy sa zníži na 26 %. Podľa prognózy v Európskej únii bude individuálna doprava dosahovať priemerne 77 %, železničná 5 %, autobusová 6 %, letecká 11 % a metro 1 %. Na Slovensku...