Cyklokuchyňa rozbicykluje Bratislavu Cyklokuchyňa rozbicykluje Bratislavu

Názov projektu: Cyklokuchyňa rozbicykluje Bratislavu

Anotácia – krátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Projekt „Cyklokuchyňa rozbicykluje Bratislavu" je projekt, ktorého cieľom je rozbicyklovať Bratislavu
prostredníctvom recyklácie starých, nechcených alebo vyhodených bicyklov, ktorých sa predchádzajúci majitelia vzdali. Prostredníctvom pripravovaných verejných akcií spojených s dražbou bicyklov, príjemným posedením pri káve a hudbe chceme priblížiť širokej verejnosti bicykel ako cenovo dostupný, lacný, rýchly a efektívny dopravný prostriedok. Používatelia starších bicyklov sa ale občas stretnú s množstvom porúch a problémov. Z toho dôvodu je súčasťou projektu aj nákup zváracej techniky, náradia. Cyklokuchyňa bude spolu so všetkým zakúpeným náradím „variť" bicykle pre svojich nových majiteľov na pripravovaných verejných akciách a robiť edukatívne workshopy.

Problém
(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej
služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

V našom meste dominuje rekreačná víkendová cyklistika na drahých športových bicykloch,
ktoré nie sú stavané na rozbité bratislavské cesty. Zároveň sa ich mnohí cyklisti boja používať
na každodennej báze, keďže sú magnetom pre zlodejov či vandalov. Skupina pravidelných
mestských cyklistov sa v Bratislave len veľmi pomaly rozmáha a to napriek tomu, že
Bratislava má vynikajúce podmienky (malé prevýšenia na väčšine územia, široké cesty,
rozširujúcu sa sieť cyklotrás a stojanov) pre mestskú cyklistiku.
Cyklokuchyňa dnes funguje len vďaka náradiu, ktoré donesú samotní členovia skupiny. Toto
náradie sa však opotrebúva a postupne ničí. Náš spoločný rozpočet je schopný pokryť nákup
vyradených bicyklov, spotrebného materiálu a malého občerstvenia. Zároveň nám súčasné
podmienky neumožňujú zložitejšie opravy bicyklov, pokročilú recykláciu, alebo výrobu
špecializovaných bicyklov (napr. cargobikes - nákladné bicykle).

Východisková situácia
(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu
komunita má k dispozícii)

Cyklokuchyňa má dnes formu komunitného projektu, ktorý sídli v komunitných priestoroch,
ktoré zdarma zdieľame s ostatnými komunitami. Predajná cena bicyklov je schopná pokryť
nákup vyradených bicyklov zo šrotovísk. Financie však nedokážu pokryť nákup nástrojov či
väčších investícií, akými je napríklad priemyselná zváračka. Žiadame o tieto prostriedky, aby
sme mohli posunúť Cyklokuchyňu na vyššiu úroveň, ktorá ju priblíži k finančnej nezávislosti
aspoň z pohľadu základného materiálu.
Cyklokuchyňa organizovala v minulom roku celkovo 6 verejných podujatí a pomáhala na
mnohých ďalších.
Aktívne spolupracujeme s občianskym združením Cyklokoalícia, ktoré nám pomôže pri
propagácií verejných akcií a pri komunikácií so zahraničnými prednášateľmi. Tiež máme od
nich prisľúbenú dobrovoľnícku pomoc na aktivitách projektu.
Momentálne prebiehajúci projekt prednášok na školách už má za sebou 2ks škôl avšak v lete
bude hibernovany, vzhľadom na prázdniny.

Predkladateľ projektu a realizátori
(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých
participantov, určte projektových koordinátorov)

Aktívne budú do prípravy a realizácie projektu zapojení traja ľudia, zároveň
najskúsenejší členovia Cyklokuchyne. Snahou však bude zapojiť do realizácie projektu čo
najviac členov z komunity okolo Cyklokuchyne a Cyklokoalície.
Tomáš Peciar – bude zodpovedný za organizáciu verejných podujatí pod záštitou
Cyklokuchyne. Jeho úlohou bude získanie materiálu, ktorý bude v rámci projektu zakúpený.
Daniel Pull – bude zodpovedný za zaškolenie komunity okolo Cyklokuchyne vo využívaní
nových nástrojov a pomôcok vrátane zváračky.
Matúš Čupka – bude zodpovedný za propagáciu projektu v rámci miestnych médií,

Cieľ
(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Od projektu očakávame zvýšený záujem o každodennú jazdu na bicykli a o mestskú cyklistiku
všeobecne. Vďaka investovaným prostriedkom predpokladáme nárast počtu mestských
cyklistov v bratislavských cyklistov a tým zmiernenie dopravných problémov Bratislavy. Na
dosiahnutie týchto cieľov budú slúžiť štyri verejné akcie.
Z pohľadu Cyklokuchyne očakávame nárast záujmu o nami opravované bicykle, čo by vo
vzdialenejšej budúcnosti mohlo Cyklokuchyni pomôcť pri finančnej nezávislosti aspoň v
oblasti nákupu materiálu a údržby nástrojov. Vďaka zakúpenému materiálu sa skvalitní
naša práca a narastie množstvo bicyklov, ktoré sme schopní za bežný čas opraviť. Vďaka
zahraničným prednášateľom očakávame tiež zlepšenie nielen našich schopností opravovať
komplikované poruchy na bicykloch.

Cieľová skupina
(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky
projektu využívať)

Komunita okolo Cyklokuchyne – bicyklom, ktoré sa dnes opravujú, sa venuje celkovo 10-15
dobrovoľníkov, ktorí vo svojom voľnom čase a pomocou vlastných nástrojov opravujú bicykle.
Táto cieľová skupina získa vďaka tomuto projektu nové pomôcky a nástroje, vďaka ktorým
bude rýchlejšie a kvalitnejšie opravovať bicykle pre akcie pre verejnosť.
Potenciálny kupci bicyklov – týždenne navštívi Cyklokuchyňu približne 10 záujemcov o
bicykle. Vďaka projektu získajú možnosť získať kvalitnejšie opravené a tým lepšie bicykle za
dostupnú cenu. Zároveň sa mnoho z nich zúčastňuje našich verejných akcií.
Bratislavská cyklokomunita – v súčasnosti sa v Bratislave rozšíruje okruh každodenných
cyklistov, ktorí sa zaujímajú o ďalší rozvoj cyklistiky v meste a zúčastňujú sa cykloakcií
po celom meste. Toto je zároveň hlavná cieľová skupina Cyklokuchyne. Vďaka verejným
akciám sa prepoja všetky štyri cieľové skupiny a hlavne komunita okolo Cyklokuchyne spolu s
cyklokomunitou v meste.
Široká verejnosť – do tejto cieľovej skupiny zaraďujeme obyvateľov, ktorí pravidelne na
bicykloch nejazdia, ale majú záujem tento dopravný prostriedok v budúcnosti využívať. Im
budú slúžiť v rámci projektu organizované verejné akcie. Na nich budú mať priamy kontakt s
cyklokomunitou v meste a zároveň budú mať možnosť si zakúpiť svoj možno prvý mestský
bicykel.

Pokračovanie projektu
(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Od projektu očakávame zvýšený záujem o každodennú jazdu na bicykli a o mestskú
cyklistiku všeobecne. Vďaka investovaným prostriedkom predpokladáme nárast počtu
mestských cyklistov v bratislavských cyklistov a tým zmiernenie dopravných problémov
Bratislavy. Na dosiahnutie týchto cieľov budú slúžiť štyri verejné akcie.
Z pohľadu Cyklokuchyne očakávame nárast záujmu o nami opravované bicykle čo by vo
vzdialenejšej budúcnosti mohlo Cyklokuchyni pomôcť pri finančnej nezávislosti aspoň v
oblasti nákupu materiálu a údržby nástrojov. Vďaka zakúpenému materiálu sa skvalitní
naša práca a narastie množstvo bicyklov, ktoré sme schopní za bežný čas opraviť. Vďaka
zahraničným prednášateľom očakávame tiež zlepšenie nielen našich schopností opravovať
komplikované poruchy na bicykloch.

Aktivity
(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
Júl -- august 2012
nákup nástrojov, komunikácia so zahraničnými partnermi
Júl 2012 -- August 2012
uskutočnenie pravidelných workshopov Cyklokuchyne, výroba špecializovaných bicyklov,
opravy
September 2012
uzavretie projektu v priestoroch Cyklokuchyne s dobrovoľníkmi, ktorí s projektom pomáhali, a
vyúčtovanie projektu.

Rozpočet
(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Centrovacia vydlica -- 77 eur -- http://www.cykloobchod.sk/product_info.php?
cPath=109_96&products_id=103780

Profesionalny nitovač reťaze -- 25 eur
Sada závitníkov Narex M 1-II --70 eur
Spotrebný materiál do cyklodielne -- reťaze, plášte, kliny, lanká, bowdeny, ložiská 200 eur
Kompresor 50l, 2.2kW, 8bar 230 eur
Farby -- 300 eur
Elektrocentrala -- 437,76 € http://www.elektrocentralysk.sk/product/jednofazovaelektrocentrala-
itc-power-gg-3100l-s-avr-akcia-58

SPOLU: