Komunita doprava Komunita doprava

V rámci tejto komunity chceme rozpracovať tematiku dopravy. Hľadáme odborníkov pre túto oblasť.

Cieľom komunity je prinášať nápady a riešenia v týchto oblastiach:

 • Koncepcie a trendy dopravy - štáty EU, SK
 • Doprava v mestách
  • integrované systémy dopravy
  • MHD
  • cyklistika
  • trendy
 • Automobilová doprava
  • v mestách
  • v regiónoch EU
 • Železničná doprava

Novinky Novinky

Späť

RE: PRIORITY 2015

RE: PRIORITY 2015
Odpoveď
28.11.2014 15:51 ako reakcia na Michal Feik.
Návrh od Ing. arch. Lapšanského: V zmysle zaverov z rokovania Komisie mesta pre cykl. a pesiu dopravu dna 10.7. a dalsich rokovani a na zaklade zaverov statickeho posudenia Devinskej cesty z 06/2013 a fyzickeho stavu Devinskej cesty
(pokracujuce zosuvy)navrhujem medzi priority na r. 2015 zaradit: "Spracovanie PD sanacie Devinskej cesty so zapracovanim koridoru pre cyklotrasu"

Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla