Novinky

Cooperatives Bring Inspiration as well as Results

Autor/ka: Alternativa Zdola 20.3.2015 08:41
 

In 2013 Alternativa Zdola joined the Visegrad Fund's project "Inclusive Local Economies through Cooperatives Development" endorsed by the International Visegrad Fund. The project is administered by the Slovak association Utopia and includes Hungarian and Polish partners. It maps out the current status of cooperatives in individual countries and documents inspiring examples of best practices relating to legislation, as well as media coverage. As an outcome of this project a "cooperative incubator" will be created in each of the four countries, which will serve as information and advisory centers for individuals interested in cooperatives.

 

 

V Bratislave sa bude diskutovať o budúcnosti družstevníctva a sociálnej ekonomiky

Autor/ka: pvi 19.3.2015 04:27
 

Od 4. do 6. decembra sa v Bratislave v Ústave vzdelávania a služieb uskutoční medzinárodná interdisciplinárna konferencia o európskom družstevníctve a sociálnej a solidárnej ekonomike Vízia kooperatívnej budúcnosti: Kooperativizmus pre 21. storočie v Európe a za jej hranicami. Cieľom konferencie je prediskutovať postavenie a úlohu družstiev a sociálnych podnikov v sociálnom a ekonomickom rozvoji v krajinách Vyšehradskej štvorky – na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku a v širšom európskom kontexte (juhovýchodnej a západnej Európy). Na konferencii sa stretnú pohľady vychádzajúce z historickej a teoretickej reflexie aj z praxe. Konferencia je súčasťou projektu Kooperatívna ekonomika ako cesta k miestnemu inkluzívnemu sociálnemu a hospodárskemu rozvoju", ktorý podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

Vize kooperativní budoucnosti: z Bratislavy nejen pro střední Evropu

Autor/ka: Alternativa Zdola 19.3.2015 02:02
 
Na mezinárodní konferenci o družstevnictví pro 21. století v Bratislavě byl analyzován současný stav družstevnictví v zemích visegradské skupiny (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko). Účastníci z celého světa a z různých sektorů se shodli, že družstva mohou, dokážou a v zájmu celé společnosti mají budovat „lepší svět".

5. července si připomínáme Mezinárodní den družstev vyhlášený OSN

Autor/ka: Alternativa Zdola 5.7.2014 01:07
 
Mezinárodní družstevní den se slaví každoročně první sobotu v červenci. Cílem dne je zvýšit povědomí veřejnosti o družstvech, prezentovat úspěchy a hodnoty mezinárodní solidarity, ekonomickou efektivitu družstev, principy rovnosti a družstevní demokracie, jakož i myšlenku světového míru.