Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Komunitné centruim genrácií vzniklo v rámci participatívneho rozpočtu v Bratislave a jeho úlohou je podporiť a rozšíriť participáciu občanov a občianok, aktivizovať ich a poskytovať im rôznorodé služby. Slúži ako priestor pre stretávanie sa participatívnych komunít, komunitné akcie, či vzdelávanie a poradenstvo. Do jeho činnosti sa môže zapojiť ktokoľvek kto má záujem. Nájdete ho na Karpatskej 2 v budove YMCA na prvom poschodí, číslo dverí 142.

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Stretnutie PK Open Data

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Štvrtok, 2013, marec 21, 05:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Štvrtok, 2013, marec 21, 07:00 PM


Rámcová schéma alokácie financií na projekty

Participatívny rozpočet Rámcová schéma alokácie financií na projekty   Tento dokument špecifikuje spôsob, akým sa uvoľňujú financie na realizáciu projektov participatívneho...

KCG Bratislava

Úžastná správa : V KCG Bratislava Ymca je zavedený internet a tel. Nezainteresovaní sa čudujú, ale my vieme čo to bolo za úsilie, ale hlavné je, že net ide, wifi ide tel. ide ...

Telefón a internet

Dnes je historický deň v KCG, boli sme pripojení na  tel.  a net. tel číslo : 02 52635661 internet ešte nezapojený, čakám na prihlasovacie meno a heslo !

Konečne !

Dnes som konečne dohodol pripojenie na net a tel. Veci sa začínajú hýbať a KCG začíname skutočne budovať a dopľňať zariadeniami pre komunity / multifunkčné, notebook, projektor /, fotoaparát...

stretnutie PK mládež (BA)

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Štvrtok, 2013, február 21, 07:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Štvrtok, 2013, február 21, 09:00 PM


stretnutie PK Seniori

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Štvrtok, 2013, február 21, 02:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Štvrtok, 2013, február 21, 04:40 PM


stretnutie PK Zelené mesto Bratislava

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Utorok, 2013, február 19, 05:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Utorok, 2013, február 19, 06:00 PM


premietanie filmov

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Pondelok, 2013, február 25, 06:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Pondelok, 2013, február 25, 07:00 PM


stretnutie Koordinačnej rady

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Pondelok, 2013, február 18, 05:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Pondelok, 2013, február 18, 08:00 PM


stretnutie

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Piatok, 2013, február 22, 06:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Piatok, 2013, február 22, 10:00 PM


vybavenie KCG

po dlhšej dobe dobrozlá správa, prišla prvá zásielka vybavenia KCG a to :   podľa objednávky      multifunkčné zariadenie Canon MF8340Cdn    ...

Info z KCG

Žiadosť na možnosť pripojenia internetu bola odobzdaná na Hotely mládeže Slovakia a.s.  Nečudujte sa, ja sa tiež už ničomu nečudujem, čo sa dá vybaviť za 20 min. riešime už tretí týždeň....

stretnutie PK Seniori

pozývame všetkých ,,seniorov,, na stretnutie PK Seniori  14.2. 2013 o 14oo v Ymce /1 poschodie , 142 /, prineste nápady ako zlepšiť život v Bratislave / ale aj čo sa už urobilo a čo sa ide...

Medzikomunitné stretnutie

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Pondelok, 2013, január 28, 06:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Pondelok, 2013, január 28, 07:00 PM


Koor 21.1.2013 (spracoval P.Vittek)

Úvodné stretnutie Koordinačnej rady (KooR) participatívneho rozpočtu, 21. 1. 2013 KCG v YMCA

− všetky stretnutia KooR budú verejné, bude potrebné stanoviť presné pravidlá priebehu
rokovania KooR a...

Verejné stretnutie komunít 15. 1. 2013 (spracoval P.Vittek)

Príprava na stretnutie s primátorom:

V diskusii by mali zaznieť výhrady voči spolupráci občianske platformy PR s mestom tak ako boli zachytené v dokumente Reflexia procesu PR z verejných...

22.11. a 11.12. 2012 (spracoval P.Vittek)

Reflexia procesu PR z verejných stretnutí komunít v KCG v budove YMCA 22. 11. 2012 a 11. 12. 2012:
časti tohto spracovaného výstupu sú aj v nasledujúcich diskusných vláknach kde k daným témam možno...

RE: diskusia o požiadavkách participatívnych komunít na magistrát.

15.1.2013 sa na verejnom medzikomunitnom stretnutí spomenuli ešte nasledujúce dodatočné návrhy do diskusie: 

 štandardizovať postupy na čerpanie prostriedkov z PR
 každé oddelenie by malo mať...