Novinky Social Watch Novinky Social Watch

Späť

Publikácie

 

Po páde. Čas na zmenu: medzinárodná správa Social Watch z roku 2010

Správa zhŕňa základné problémy, s ktorými sme sa potýkali v roku 2009. Analyzuje dopady krízy a konštatuje, že najväčším problémom stále zostáva extrémna chudoba, ktorej odstraňovanie sa od roku 2000 neustále spomaľuje.

 

 

 

 

Správa európskeho Social Watch z roku 2010

Čas konať: Odpoveď na chudobu, sociálne vylúčenie a nerovnosť v Európe a mimo nej

 

 

 

 

 

 

Index základných spôsobilostí (Basic Capabilities Index, BCI) 2010: Spomaľovanie

Index základných spôsobilostí, ktorý vyvinula Social Watch ukazuje, že počas posledných 20 rokov sa odstraňovanie chudoby napriek prijatiu Miléniových rozvojových cieľov spomaľuje. Ekonomický rast automaticky nevedie k rozvoju spoločnosti a pri sledovaní vývoja chudoby musíme používať iné indikátory.

 

 

 

V českom preklade vyšla kniha:

Výzkumný tým Social Watch - Právo nežít v chudobě

Chudoba jako porušování lidských práv

Výskumníci Social Watch argumentujú, že chudobu je potrebné vnímať ako mnohonásobné porušenie ľudských práv.

Priemerne (0 Hlasy)


Navigácia Navigácia

Z dielne LU Z dielne LU