info info

Vysvetlenie aktuálnej situácie Participatívneho rozpočtu - Otvorený list. http://utopia.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_b8AZ/16892/2848380

Zdá sa, že dnešná mládež je skôr obeťou spoločnosti, než živlom, ktorý by spoločnosť pozitívne rozvíjal.

No mladí ľudia majú čo ponúknuť! Disponujú svojou jedinečnou perspektívou a teda životnými skúsenosťami a potrebami úplne odlišnými od sveta starších a dospelých. Sú to mladí ľuďia, ktorí budú musieť žiť s náslekdami rozhodnutí, ktoré dnes bez ich účasti rozhodujú o charaktere priestoru, v ktorom budú musieť hľadať svoj osud.

Mladí ľudia SR sú občania demokratickej spoločnosti, majú svoje práva a musia mať reálny vplyv na to, aby verejný priestor odrážal ich potreby a záujmy.
Akonáhle mláďež dostane reálnu možnosť veci zmeniť, mnohé aj zmení k lepšiemu.

Táto stránka je spoločným komunikačným portálom Participatývnych Komunít Mládež. (momentálne fungujú na Slovesnku 2 - Bratislava a Ružomberok)
 Jej ambíciou je smerom dovnútra umožniť čo najefektívnejšiu komunikáciu medzi aktívnymi členmi komunity a spoluprácu pri rozvíjaní jednotlivých návrhov a projektov.
Smerom navonok sa snaží o čo najtransparentnejšie sprostredkovanie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa činnosti komunity (zverejňujeme zápisnice z Komunitných stretnutí, v kalendári avizujeme všetky udalosti späté s komunitou, prístupné sú detailné projektové dokumentácie, akonáhle sa projekty začnú financovať, budeme zverejňovať všetky priebežné výdavky).


  O participatívnom rozpočte možno zjednodušene povedať, že je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého dostáva každý individuálny človek, ako občan, predstaviteľ verejnosti (ktorý má vôľu sa zapojiť do komunity,) možnosť priamo a bez akýchkoľvek existujúcich byrokratických a korupčných prekážok, vstúpiť a zasiahnuť do politického života a verejného rozpočtového priestoru mesta s vlastnými požiadavkami, predstavami, potrebami a napokon aj projektami. O tom, ktoré projekty sa napokon prioritne zrealizujú rozhodnú na verejnných zvažovaniach samotní vybraní aktívni članovia jendotlivých komunít.
    Zapojenie do takéhoto rozhodovacieho procesu môže byť pre mladého človeka veľmi cenná skúsenosť do budúceho života, poskytuje veľkú príležitosť, ale zväzuje aj zodpovednosťou.
Veľkou výhodou tohto mechanizmu je, že otvára príležitosť realizovať aj netradičné veci, ktorých by sa oficiálne formálne orgány ťažko ujimali.

Širší úvod o tom, čo je "participatívny rozpočet" nájdete napr. tu: http://utopia.sk/liferay/home/-/asset_publisher/c8Vy/content/id/341245

Komplexný dokument vysvetlujúci participatívny mechanizmus je tu: link

linky na všetky komunity PR Bratislava:

http://pr.bratislava.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

linky na všetky komunity PR Ružomberok:
http://pr.ruzomberok.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

   Pozývame vás srdečne na niektoré z našich pravidelných stretnutí, môžete sa zapojiť, diskutovať, pýtať sa, alebo sa len tak pozrieť.  Žiadúce riešenia nastanú asi len ťažko, ak sa budeme spoliehať na pasívnu verejnosť a nebudeme aktívni ;) Zapojiť sa dá samozrejme taktiež virtuálne.

Bratislava info a kontakty: xxx

diskutovať bez registrácie môžete, keď na hornej lište kliknete na -> "Diskusné skupiny" -> "TU možnosť diskutovať aj pre (nezaregistrovanú) verejnosť" :)

pravidelné Stretnutia komunít (Ba): 

pondelok 18:30 Open Data

utorok 17:00 Zelené mesto

 štvrtok 15:00 Seniori

          19:30 Mládež

momentálne neaktívne komunity: Kultúra, Doprava

miesto: KC Generácií - http://pr.bratislava.sk/liferay/web/komunitne-centrum-generacii-ymca-

Zápisnice z komunitných stretnutí (Ba).

Návrh projektov komunity Mládež pre PR 2013:

Participatívna komunita Mládež predkladá nasledovné projekty v rámci procesu prípravy Participatívneho rozpočtu 2013:

Autonómna zóna Lafranconi

KC Zora 2

Letné Tábory

Outdoorové športoviská - Street workout

SEMAFOR na sídlisku

 

Verejné fórum PK Mládež 4.10.2012

 

 

 

 

 

diskusia o prioritách PK Mládež: https://www.utopia.sk/liferay/web/mladez/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/697540

projekt - Plavárne pre Bratislavčanov.

projekt - AZ Lafranconi

Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR

Nemáte role potrebné k prístupu na tento portlet.

Nástenka Nástenka

Koor 21.1.2013 (spracoval P.Vittek)

Úvodné stretnutie Koordinačnej rady (KooR) participatívneho rozpočtu, 21. 1. 2013 KCG v YMCA

− všetky stretnutia KooR budú verejné, bude potrebné stanoviť presné pravidlá priebehu
rokovania KooR a...

Stretnutie PK Mládež (Ba)

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Štvrtok, 2013, január 24, 07:30 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Štvrtok, 2013, január 24, 09:30 PM


Verejné stretnutie komunít 15. 1. 2013 (spracoval P.Vittek)

Príprava na stretnutie s primátorom:

V diskusii by mali zaznieť výhrady voči spolupráci občianske platformy PR s mestom tak ako boli zachytené v dokumente Reflexia procesu PR z verejných...

22.11. a 11.12. 2012 (spracoval P.Vittek)

Reflexia procesu PR z verejných stretnutí komunít v KCG v budove YMCA 22. 11. 2012 a 11. 12. 2012:
časti tohto spracovaného výstupu sú aj v nasledujúcich diskusných vláknach kde k daným témam možno...

RE: diskusia o požiadavkách participatívnych komunít na magistrát.

15.1.2013 sa na verejnom medzikomunitnom stretnutí spomenuli ešte nasledujúce dodatočné návrhy do diskusie: 

 štandardizovať postupy na čerpanie prostriedkov z PR
 každé oddelenie by malo mať...

RE: diskusia o požiadavkách participatívnych komunít na magistrát.

 22. 11. 2012 a 11. 12. 2012 sa v KCG uskutočnili verejné medzikomunitné stretnutia ktorých výsledkom je toto spracovanie
Pripomienok k činnosti orgánov mesta. (diskusiu spracoval...

RE: PR 2012 / 13 pripomienky k projektom a interným procesom

 22. 11. 2012 a 11. 12. 2012 sa v KCG uskutočnili verejné medzikomunitné stretnutia ktorých výsledkom je toto spracovanie pripomienok k činnosti občianskej platformy. (spracoval P.Vittek):
...

PR 2012 / 13 pripomienky k projektom a interným procesom

Ahojte, toto vlákno by mohlo byť spoločným diskusým priestorom k zhromaždeniu podnetov a akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa...

Stretnutie PK Mladez (Ba)

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Utorok, 2012, december 18, 08:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Utorok, 2012, december 18, 09:00 PM


Hlasovanie mestského zastupiteľstva o výške Part.rozpočtu 2013

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Štvrtok, 2012, december 13, 08:30 AM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Štvrtok, 2012, december 13, 11:30 AM


Medzikomunitne stretnutie v KCG

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Utorok, 2012, december 11, 06:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Utorok, 2012, december 11, 09:00 PM


diskusia o požiadavkách participatívnych komunít na magistrát.

Ahojte, mám pocit, že dnes by mali chalani z Utopie diskutovať s primátorom o požiadavkách participatívneho rozpočtu a adresovať mu konštruktívne požiadavky.
- mal som to urobiť už dávno, ale v...

Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla