Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Harmonogram stretnutí komunít

 

 

Harmonogram stretnutí komunít

komunita

reprezentanti

deň

čas

Kultúra

Jakub Mišak

pondelok

17 – 20:00

IT-podpora

Andrej Ďumbala

utorok

16 – 18:00

Doprava/cyklo

Tomáš Peciar

streda

18 – 21:00

Zelení

Matúš Čupka

streda

17 – 20:00

Seniori

Zdena Skokňová

štvrtok

15 – 18:00

Mladí

Martina Krivošová

štvrtok

19 – 21:00

 

 

Zoznam (kľúče)

P

meno

komunita

mobil

Kedy?

1

Vladimír Skokňa

Ved. centra

0907 262670

free

2

Zdena Skokňová

Seniori

0905 464006

free

3

Marta Hrebíčková

Seniori

0948 730299

free

4

Marián Čerba

Seniori

0949 702121

pondelok

5

Anika Lazarová

Seniori

0905 730301

Utorok(free)

6

Robert Pagáčik, Eva Ber

Seniori

0949 305561

piatok

7

Dagmar Gundová

Seniori

0944 216440

streda,štvrtok

8

Dagmar Štúrová

Seniori

0944 359887

streda (free)

9

Lukáš Bulko

Mladí

0902 727117

pondelok

10

Martina Krivošová

Mladí

0904 814574

free

11

Martin Braxatoris

Mladí

0911 770703

piatok

12

Matúš Čupka

Zelení

0908 459118

free

13

Tomáš Peciar

Cyklo

0918 641626

free

14

Daniel Pull

Cyklo

0949 619237

streda

15

Jakub Mišak

Kultúra

0918 388026

free

16

Andrej Ďumbala

IT

 

utorok

17

Peter Vittek

Utópia

0918 813322

free

18

Peter Nedoroščík

Utópia

0908 751176

free

19

Gabriel Lachmann

Utópia

 

free

20

Jožo Vaško

all

0904 348669

free

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!