Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Petangové ihrisko pre seniorov

Koordinátor: Igor Cvik

Participatívna komunita Seniori

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

[Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF.]

Názov

Petangové ihrisko pre seniorov

 

Anotácia (Krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Pétanque alebo petank alebo petang je francúzska spoločenská hra pre dve 1-3 členné družstvá, ktoré sa snažia umiestniť gule čo najbližšie k cieľu. Keďže v Trnave sa nenachádza petagové ihrisko, na podnet seniorov sme sa rozhodli vystavať jedno na sídlisku Družba. Aby mali prístup k nemu seniori z domu sociálnych služieb na ulici V. Clementisa. Poskytne tým nie len im, ale aj širokej verejnosti, možnosť zahrať si petang na čerstvom vzduchu, čím rozšírime Trnavu o ďalšiu športovo-kultúrnu príležitosť.

 

Problém (Opíšte súčasnú situáciu.)

V Trnave nie je dostatok športovo-kultúrnych možností pre seniorov, nemajú  dostatok športového vyžitia, ktoré by zvýšilo ich kvalitu života na fyzickej aj psychickej úrovni.

 

Riešenie (Opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt.)

Vystavanie petangového ihriska v blízkosti sociálneho strediska na Clementisovej ulici, vytvorenie priestoru na trávenie voľného času seniorov. Ihrisko by malo mať rozmery 15 x 4 m. Nachádzať sa bude na Družbe, aby bolo blízko sociálneho strediska pre dôchodcov. Gule na petang budú mať k dispozícii na vrátnici v dome sociálnych služieb Družba.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know-how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov.)

Predkladateľom projektu je Igor Cvik (O. Z. BWT) Skúsenosti s projektmi mám. Projekt je schopný zrealizovať s pomocou členov O. Z. BWT

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.)

Celý projekt je možné zrealizovať v rámci 2 – 3 dní, podmienkou je priaznivé počasie bez dažďa.

 1. Prevzatie materiálu a náradia
 2. Vymeranie ihriska
 3. Makadam zhutnený, 20 cm vrstva
 4. Drevené obrubníky
 5. Šotolina (zmes piesku, hliny, brizolizu) 10cm vrstva, zaliať a zhutniť
 6. 0 – 4 mm drobná kamenná drť, poliať a zhutniť
 7. Štrk 0 – 8 mm
 8. Osadenie informačnej tabule
 9. Osadenie 2 ks lavičiek

 

Cieľ a výstupy projektu (definujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate.)

 1. Petangové ihrisko
 2. Vyplnenie času seniorov

 

Cieľová skupina (Definujte, pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Primárne seniori, ihrisko je však dostupné pre každého.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte, ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

V prípade záujmu sa v budúcnosti uvažuje o výstavbe druhého ihriska spolu s lavičkami.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

 1. Makadam 12 ton x 16,2 € = 194,40 €
 2. Šotolina 6 ton x 8,90 € = 53,40 €
 3. Drobná kamenná drť: 1tona = 11,52 €
 4. Drevené dosky 15 €
 5. Petangová sada 6 gúľ 11 eur, dve balenia = 22 €
 6. Tabula s pravidlami 150 €
 7. Lavičky 2 x 200 €
Celkové odhadované náklady: 846,32 €
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!