Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

AZ s přáteli z České pirátské strany Vás zve na protest proti rušení internetu v knihovnách

Vážení přátelé, spoluobčané,

 
oslovuji vás tímto dnes čestným oslovením, protože díky vaší činnosti nepatříte k mlčícím a tím také souhlasícím oVčanům. 
 
Před několik dny přišel nový ministr vnitra s návrhem úspor, který by zásadně omezil přístup mnoha milionů lidí ročně v Česku k veřejnému internetu, který dnes poskytují knihovny. Tento návrh považuje Pirátská strana za velice nebezpečný a ve své podstatě kontraproduktivní. Nehledě na mnohá plýtvání na ministerstvech kvůli jejich špatným smlouvám a tak  předraženým telekomunikačním a internetovým službám. 
 
Dovoluji si vás tímto vyzvat účasti a pomoci při informování a zvaní případných dalších účastníku na protestní demonstraci, kterou připravuje a svolává Česká pirátská strana na 8.8.2011 od 18.00 před Ministerstvo vnitra.
 
Samy knihovny marně žádají o přeřazení do agendy Ministerstva kultury. 
 
Knihovny jsou naší přirozeným kulturním dědictvím a jejich počet patří v evropském měřítku na počet obyvatel k nejvyšším, jejich obliba, rozmístění a služby na vysoké úrovni patří neodmyslitelně k naší kultuře. Proto zákeřný útok ministra Kubiceho bohužel musíme přiřadit k řadě předešlých útoků a úsporných opatření na službách pro občany.
Proto se dnes obracím na vás s touto žádostí-prosbou o pomoc při snaze bránit naše knihovnictví a jím poskytované služby obyvatelům Česka.
 
Česká pirátská strana se proti těmto snahám důrazně a dlouhodobě ohrazuje. Vytvořili jsme a sbíráme podpisy pod petici na podporu knihoven a přirozeného sdílení informací, proti placení výpalného podnikatelům tvářícím se, že chrání práva autorů.
 

 

 

 
Budeme velice rádi pokud nás podpoříte podpisem nebo dokonce sbíráním podpisů pod: 
Výzvu a petici na obranu kopírování - http://www.kopirovanijezadarmo.cz/

 
Naše občanská síla je v našich schopnostech spojovat se, pomáhat si a učit se bránit naše občanské zájmy.
 
 
Děkuji vám proto velice, pokud nás dle vašich možností podpoříte a pokud případně přijdete 8.8. v 18.00 před Ministerstvo vnitra demonstrovat s námi proti uvedenému návrhu zákona.
 
 
 
Petr Bajgar
předseda krajského sdružení Pirátské strany Olomouckého kraje

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!