Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Básnik proti mexickému „holokaustu“

Autor/ka: Daniela Pastrana

„Máme toho plné zuby!" je heslo sociálneho hnutia, ktoré v Mexiku zastrešuje básnik Javier Sicilia a ktoré združuje študentov, študentky, odborárov, odborárky, predstaviteľov a predstaviteľky cirkvi, bojovníkov a bojovníčky za ľudské práva a príbuzných obetí organizovaného zločinu. Hnutie v týchto dňoch pripravuje pochod odsudzujúci násilie, ktorý sa začne piateho mája v meste Cuernavaca a do centra hlavného mesta Mexika dorazí ôsmeho mája.

„Ak pochodne nášho pochodu zapália celú krajinu, zodpovedné za to budú vládne orgány", vyjadril sa celkom bez servítky Sicilia. Jeho hlas našiel odozvu v kultúrnom centre v Cuernavace v mexickom štáte Morelos, v ktorom 14. apríla zorganizoval poslednú verejnú prezentáciu ako súčasť boja podnieteného zavraždením jeho syna Juana Francisca Siciliu Ortegu.

Básnik požaduje radikálnu zmenu v stratégii zvyšovania militarizácie vlády prezidenta Felipeho Calderóna v záujme boja proti organizovanému zločinu, ale aj odstúpenie guvernéra štátu Morelos Marca Antonia Adameho.

„Každé námestie krajiny by malo pripomínať našich mŕtvych v tejto nezmyselnej vojne, byť pamätníkom nášho holokaustu", dodal.

Oproti palácu vlády umiestnil sedem tabúľ s menami osôb, vrátane svojho syna, ktorých mŕtvoly boli objavené 28. marca v aute odstavenom na diaľnici smerujúcej do prístavu v Acapulcu.

Masová vražda otriasla celým Mexikom o to viac, že básnik Javier Sicilia sa teší veľkej morálnej autorite, a navyše spochybnila aj zakorenenú verejnú mienku, že väčšina z 35-tisíc ľudí zavraždených v posledných štyroch rokoch boli zločinci.

Štyri dni pred masakrom podpísali viaceré z významných celoštátnych a regionálnych masovokomunikačných prostriedkov veľmi polemickú dohodu podnietenú televíznymi spoločnosťami. Majú podľa nej pokrývať všetky násilné udalosti sužujúce krajinu, ktoré od povolebného konfliktu v roku 2006 opätovne rozdelili mexickú spoločnosť. Federálna vláda sa zatiaľ usiluje minimalizovať sťažnosti ľudí. Prezident Calderón za posledné dva týždne predniesol prejavy, v ktorých obyvateľov Mexika žiada, aby sa „nenechali zmiasť" a aby svoju nevôľu prejavovali „skutočným zločincom, a nie tým, ktorí proti nim bojujú".

Pätnásteho apríla, deň po Siciliovej výzve na pochod za mier armáda médiám ukázala očividne dobitého muža, ktorý je vraj spoluzodpovedný za vraždu básnikovho syna. Zdesenie obyvateľov Mexika však neutícha. Od 24. marca, keď bola do všetkých kútov Mexika vyslaná správa o dohode upravujúcej informovanie o násilí, sa v dvoch štátoch na severe krajiny – v Tamaulipase a Durangu – našlo desať masových hrobov s 228 telami.

V Tamaulipase bolo vykopaných 177 tiel neďaleko farmy San Fernando, na ktorej bolo v auguste 2010 zavraždených 72 stredoamerických a juhoamerických imigrantov, očividne unesených členmi drogového kartelu Los Zetas.

V súlade s najnovšími oficiálnymi údajmi bolo od roku 2006 v 22 dvoch mexických štátoch objavených viac ako 150 hrobov s približne 712 mŕtvolami. Viac ako 60 percent tiel sa podľa sčítania uverejneného novinami Reforma 19. apríla tohto roku našlo v štátoch Tamaulipas, Guerrero a Chihuahua. Väčšinu z nich sa nepodarilo identifikovať.

V predbežnej správe z 31. marca odhaduje Pracovná skupina pre násilné nedobrovoľné zmiznutia (Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzosa o Involuntaria) podliehajúca OSN v Mexiku „od roku 2006 viac ako 30-tisíc nezvestných osôb". Zoči-voči „tomuto šialenstvu" Sicilia pripisuje zodpovednosť vládam a exekutíve, podnikateľskej vrstve, katolíckej cirkvi, odborom, politickým stranám, samotnej spoločnosti a masovokomunikačným prostriedkom. Informácie o pochode, ku ktorému sa už pridali jednotlivci a organizácie z desiatky štátov, sa šíria na sociálnych sieťach ako Twitter a Facebook, ale oficiálne médiá neprestajne vysvetľujú, prečo podpísali dohodu, ktorú podpísali.

„Je to východiskový bod, nie bod konečný. Novinári a univerzitní pedagógovia by mali o téme začať diskutovať práve tu", vyjadril sa pre portál IPS riaditeľ oddelenia pre komunikáciu s verejnosťou Iberoamerickej univerzity Manuel Alejandro Guerrero. „Základnou výhodou dohody je skutočnosť, že nastoľuje problematiku násilia ako hlavnú tému, a hoci aj nedostatočne a málo zásadne, predsa však predstavuje pokus o stanovenie pravidiel diskusie. Naopak základná nevýhoda spočíva práve v tom, že v súčasnej podobe komplikuje vytvorenie jasných a priamych kritérií zodpovedajúcich profesionálnemu novinárskemu duchu, ktoré nevystavujú riziku slobodu prejavu", dodal.

Sociálne spolky podporujúce hnutie zastrešené Siciliom organizujú na hlavnom námestí (zócalo) v Cuernavace rôzne kultúrne aktivity. Zdá sa však, že v meste Mexiko sa jeho obyvatelia väčšmi zaoberajú prázdninami ako spoločenskou mobilizáciou.

Prostredníctvom sociálnych sietí Sicilia vyzýva obyvateľov Mexika, aby na každom námestí krajiny ľudia umiestňovali tabule s menami mŕtvych.

„Väčšina obetí sú mladí ľudia. Vlna vraždenia v našej krajine zasahuje najmä našu mládež".

Preložila Silvia Ruppeldtová

Mexická protidrogová vojna je názov štátnych operácií schválených federálnou mexickou vládou, ktoré spočívajú predovšetkým vo využívaní bezpečnostných síl v boji proti drogovým kartelom. Proti tejto stratégii však protestuje čoraz viac hlasov: policajné jednotky nemajú žiadny špeciálny výcvik a predovšetkým neexistuje žiadna stratégia v boji proti finančným kruhom podporujúcim drogové kartely. Zatknutie niekoľkých členov kartelov vyvolalo v Mexiku zosilnenú vlnu kriminality, ktorá sa militarizáciou vládnych zákonov nijako nezmenšuje, nakoľko sa nezameriava na pôvodcov (často prepojených s vládnymi kruhmi v Mexiku a v USA), ale len na vykonávateľov ilegálneho obchodu s drogami.

Zdroj: IPS Noticias http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98043
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!