Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Bezpeněžní zóna -Žižkov

Na Žižkově opět ožije Bezpeněžní zóna!

10. 6. 2012,  12 - 22 hod., Žižkov - Kostnické nám.

http://alerta.cz/?p=5023

 
 

Po úspěšně proběhlé Bezpeněžní zóně v ulicích pražského Žižkova v mnoha lidech zůstal blažený pocit uspokojení a ochota v této aktivitě pokračovat. Bezpeněžní zóna byla v českém prostředí zcela novým druhem experimentu, u kterého nebylo dopředu jasné, jaký bude jeho výsledek. Výsledek byl uspokojivý a i proto na neděli 10. června 2012 plánujeme pokračování. Tentokrát však akce bude koordinována nejen Alertou, ale ve spolupráci dalších kolektivů. Mezi nimi je například obyvatelstvo usedlosti Cibulka, kolektiv Infocentra Salé, Food Not Bombs a další. Kolektiv lidí koordinující Bezpeněžní zónu je otevřený. To znamená, že se jeho součástí mohou stát další kolektivy a jednotlivci. Pro lepší domluvu spolupráce je možné nás kontaktovat na e-mailu: B-zona(zavináč)safe-mail.net

Bezpeněžní zóna – prohlášení

Vše v současném světě je podřizováno zvrácené logice kapitalistického trhu, který prohlubuje sociální nerovnosti a způsobuje ekologickou nestabilitu. Tržní mechanismy nás nutí sklánět se před šéfy, prodávat jim své schopnosti a nechat se jimi vykořisťovat. Trh produkuje ohromné množství nekvalitních a škodlivých produktů a pak nás tlačí k jejich konzumaci. Ten samý trh zároveň komodifikuje významné sociální výdobytky jako je zdravotní péče a vzdělávání.

Má smysl vyjmenovávat všechny ostatní příklady toho, jak kapitalismus negativně ovlivňuje naše životy? Všichni přeci moc dobře vidíme, co se ve společnosti děje. Den za dnem přicházíme o pozitivní hodnoty, které před námi jiní vybojovávali a rozvíjeli. Šíleným tempem se vytrácí společné sdílení hodnot, smysl pro solidaritu a prostor pro kooperativní jednání. Egoistický individualismus a soupeření se stávají dominantními hodnotami, které nekompromisně likvidují ducha spolupráce a umlčují veškeré volání po svobodné lidské pospolitosti. Korporace nadále expandují a hromadí ohromné bohatství v rukou privilegovaných elit, zatím co mnozí lidé nemají přístup ani k jídlu, bydlení a zdravotní péči.

Je na čase dát najevo, že už toho máme dost! Je na čase vzdorovat kapitalistickému systému, který nás ničí! Je na čase konfrontovat struktury, přetvářející služby, věci i životy v obchodovatelné komodity. Pojďme hledat způsoby, jak se vymanit ze sevření trhu a kapitalistické diktatury. Rozšiřujme společně zóny, kde tržní uvažování a jednání nebude mít své místo. Pojďme 10.6.2012 jednu takovou zónu vytvořit v ulicích Prahy pod názvem Bezpeněžní zóna!

Co je Bezpeněžní zóna?!

Již samotný název jasně naznačuje, o co jde, ale i přes to si to ujasněme, aby nedošlo k nedorozumění. Bezpeněžní zóna by měl být kolektivně spravovaný a otevřený prostor, kde peníze a s nimi související vztahy nebudou mít místo. V takové zóně se nebude nic prodávat a nic se zde nebude nakupovat! Pouze zde budeme svobodně tvořit hodnoty a distribuovat je za účelem individuálního a kolektivního užívání. Nebudeme to dělat proto, abychom akumulovali zisk, ale kvůli přímému uspokojení našich potřeb a tužeb.

Důvodů pro existenci takové zóny je spousta. Existuje zde mnoho vyprodukovaných a nepoužívaných věcí a zároveň mnoho lidí, kteří by je mohli smysluplně použít k naplnění svých potřeb. Je tu také mnoho kreativních lidí, které uspokojuje poskytovat služby, aby potěšili ty, kteří nedisponují penězi, za které jim podobné služby nabízí kapitalistický trh. Je tu také mnoho těch, které politika kapitalismu hodila přes palubu a vzala jim nástroje či prostor pro seberealizaci. V Bezpeněžní zóně se tito lidé mohou opět stát plnohodnotnou součástí společenství, které jim umožní naplnit individuální potřeby. Zároveň jim zóna může poskytnout i možnost být tvůrčí v zájmu širší komunity.

Bezpeněžní zóna by však neměla být „alternativní trh", ani to co známe pod názvem „férový obchod". Měl by to být prostor, který konfrontuje veškeré tržní a obchodnické uvažování, jež do našich myslí zasely roky autoritativní výchovy a vzdělávání. V Bezpeněžní zóně by měla být finanční pravidla trhu nahrazena principem každému podle jeho potřeb, každý podle svých schopností a možností. Tento princip je nejen základem dočasné Bezpeněžní zóny, ale je také nedílnou součástí vize světa, po kterém toužíme.

Chceme žít ve světě, kde se člověk nemusí stávat otrokem šéfa, aby si za mizernou mzdu mohl zajistit oblečení, jídlo, zdravotní péči a vzdělání. Chceme žít ve světě, kde již neexistuje rozdělení společnosti na hrstku těch, co mají tolik, že tím mohou plýtvat a mnoho těch, kterým je znemožněn přístup k životně důležitým hodnotám. Chceme žít ve světě, kde hodnoty slouží zájmům celé společnosti a stávají se předmětem společného užívání. Toužíme po světě, kde se „přebytečné" věci raději darují těm, co je potřebují, než abychom jimi nezodpovědně plnili skládky a spalovny. To po čem toužíme je svět, ve kterém budeme kooperativně tvořit a distribuovat pro lidské potřeby, nikoliv pro zájmy kapitalistických elit. Chceme svět, ve kterém životy jsou pod přímou kontrolou těch, kdo je žijí.

Abychom se přiblížili k tomu, po čem toužíme, učíme se za běhu zpochybňovat zvrácenou logiku trhu a podkopávat struktury sociální nerovnosti. Bezpeněžní zóna by měla být dílčím krokem a vzdělávací lekcí. Chceme, aby se tato zóna stala laboratoří, ve které společně můžeme experimentovat se vztahy rozvíjejícími mimo kapitalistické struktury a v opozici vůči nim.

Pojď s námi zpochybňovat svět prodeje a nakupování!
Přijď se i ty stát součástí Bezpeněžní zóny v ulicích Prahy!

start: neděle 10.6..2012 od 12:00 do 22:00
místo: Kostnické náměstí – Praha – Žižkov → okolí infocentra Salé ( sale.s.cz )

Jak můžeš Bezpeněžní zónu podpořit a co od ní můžeš očekávat?!

> > Vznik Bezpeněžní zóny je iniciován sítí kolektivů a jedinců. Prostor na společné vytváření zóny však bude poskytnut i dalším organizacím, skupinám a jednotlivcům, jež o to mají zájem.

> > Do Bezpeněžní zóny je možné volně vstupovat a kdykoliv z ní vystupovat. Je možné do ní vnášet předměty či služby, které mohou plnit společensky přínosnou funkci. Hodnoty mohou také vznikat přímo v zóně. Lidé je tedy nemusejí přinášet již „hotové" z okolí. V zóně je možné služby a věci volně vytvářet a distribuovat mezi zájemce a to zásadně bez poplatku! Základním distribučním principem by měla být volná dohoda mezi distribuující osobou (kolektivem) a osobou (kolektivem), jenž službu či věc chce přijmout.

> > Je nám jasné, že některé věci, které budou vnesené do Bezpeněžní zóny, již dříve byly jinde prodávány a nakupovány – byly součástí tržního systému. Tomu již asi nezabráníme. Podstatné je však to, že těmto věcem v Bezpeněžní zóně můžeme společně dát jiný charakter, než jim před tím dával kapitalistický trh. Navíc se můžeme snažit přinášet do zóny především takové hodnoty, které byly získány alternativními způsoby – sběračstvím, dumpster divingem, pěstitelstvím, domácí výrobou, recyklací, expropriací…

> > V Bezpeněžní zóně by se hodnoty měly tvořit a distribuovat pro přímé užívání a spotřebu. Je tedy nežádoucí, aby někdo věci ze zóny odnášel pryč za účelem následného prodeje.

> > Mezi hmotnými věcmi v distribuci mohou být například: knihy, časopisy, oblečení, jídlo, nádobí, drobný nábytek, hračky, elektrospotřebiče, nářadí, gramodesky, bižuterie, kosmetika, hygienické potřeby aj.

> > Mezi nabízenými službami mohou být například: hudební či divadelních vystoupení, distribuce jídla, poskytování kadeřnických služeb, pořádání vzdělávacího programu (přednášky, diskuze, promítání), malba obrazů, provozování dětského koutku, pomoc s opravami poškozených věcí, realizace praktických workshopů, poskytování masáží aj.

> > Věci, které se v dočasné Bezpeněžní zóně nerozdistribuují, by měl jejich distributor či distributorka opět odnést a odstranit případné znečištění prostoru. Je také možné věci darovat kolektivu, který zajistí pozdější distribuci na jiném místě. Domluvit se lze např. s kolektivem Food Not Bombs, s Asociací ALERTA, Iniciativou Ne rasismu atd.

> > V Bezpeněžní zóně by nemělo docházet k výrobě či distribuci drog a zbraní!

> > V Bezpeněžní zóně nebudou tolerovány projevy rasismu, sexismu a speciesismu ani podpora autoritářských ideologií jako je fašismus, nacismus, bolševismus, kapitalismus…

> > Plánuješ se zapojit do produkce či distribuce v rámci Bezpeněžní zóny? O tom jak konkrétně by to mělo být, nás můžeš informovat na e-mailu B-zona(zavináč)safe-mail.net. Pokud nám napíšeš, usnadní to koordinaci aktivit v zóně. Není to však podmínkou pro tvou aktivní účast! Klidně přijď se svými nápady a realizuj je přímo v Bezpeněžní zóně. Nebude-li to v rozporu s dohodnutými pravidly zóny, nikdo ti v tom nebude bránit.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!