Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Cirkulární demokracie

Volby budou ve znamení kroužkování

Uplynulé týdny byly příležitostí pro úvahy o strategii Alternativy Zdola. Některé dosavadní programy by se mohly výrazněji rozvinout potom, co jsme narazili na nové technologie (všechno zadarmo v otevřeném kódu) na tools.dcentproject.eu, které vznikly na pomoc participativního rozpočtování, ale taky alternativních měn a politické spoluúčasti.

Ale pak zahřměla rána, která nás upozornila, že je nejvyšší čas začít s přípravou na nacházející parlamentní volby. Tu ránu představuje nápad Andreje Babiše, že se přesune až na konec kandidátky, aby si otestoval důvěru občanů. Ke stejnému přístupu pak vyzval taky volební lídry v ostatních krajích.

Vzhledem k tomu, že Babiš je v ANO spíše ředitelem než pouhým předsedou, máme tu nový prvek, se kterým je třeba počítat. Určitá část voličů už přestane vnímat kroužkování jako možnost, ale jako nutnost. Budou muset kandidátku detailně zkoumat a zajímat se, co je tam za jména a co za nimi. Kdo to tam jen bezmyšlenkovitě hodí, své kandidáty bezpečně potopí.

Trestat svojí partaj

Čtěme to jako zprávu, že volby budou ve znamení kroužkování. To je dobře, i jiné partaje něco podobného potřebují jako prase drbání.

Obecně lze kroužky používat ke dvěma účelům. Ten první umožní jasně vyznačit, co chci. Může to být také lék na stranické bolesti vnitřní, život po životě kandidáta, kterého vedení vytlačilo z volitelné pozice, a tak alternativně zalehl konec seznamu, kde bude taky vidět. Teď ovšem do toho Babiš vnese bramboračku, kdy ti vykopnutí budou naopak nahoře.

Ale existuje i druhý způsob kroužkování, ten je negativní. Voliči se kroužky brání proti partajnímu vnucování někoho, koho opravdu nechtějí. Pak ale musí zakroužkovat dostatečný počet přijatelných kandidátů, aby takového Langera přeskočili a byl od něj pokoj.

Voliči tedy nejsou bezmocní. Volby nemusí být odevzdaným kývnutím, kterým jednou za čtyři roky uznáváme, že míra našeho vlivu na to, jak se s milovanou vlastí zachází, je menší než malá. Není třeba rezignovat, nevolit je vždycky horší, než volit. A trestat svoji partaj tím, že volím nějakou ještě odpornější, je horší, než původní volba. Lze si zachovat svobodu i v omezení, když volím svoji partaj, ale nikoliv podle diktátu vedení. Volím svoje lidi.

Jak se dohodnout

Jak to technicky provést? Aktivní občané by měli uvažovat o tom, že své volební chování musí koordinovat. Zpravodaj Alternativy Zdola může být dobrým místem pro takové diskuse, ale pokud se myšlenka chytne, bude hučet všude. Kroužkování prostě má smysl, jen když se sejde dostatečný počet kroužků u těch, které chceme, aby zároveň dokázalo vytlačit ty, koho nechceme.

Jak to udělat, to bude třeba dohodnout. Ještě důležitější je však vědět, koho a proč chceme, či nechceme. A tady je nutné říci, že negativní výběr je snazší. Můžeme se podívat, jak kdo hlasoval o církevních restitucích nebo o navyšování zbrojních výdajů, registrech smluv či národních parcích. Nemělo by nikomu projít, že se nás pokoušel vtahovat do války nebo obsadit americkými základnami. Nelze podpořit toho, kdo stojí za prosazováním jaderné energetiky nebo cenzury na internetu.

A pak tu jsou věci, které bychom chtěli a hledáme, kdo se jich ujme: sociální bydlení, vstřícnější legislativa pro družstevnictví, zaměstnanecké vlastnictví, financování lokální ekonomiky, organické zemědělství nebo obnovitelné zdroje.

Jak ven z koloniálního područí

Možná se dá uvažovat i o základní technice kroužkování bez obsahové dohody, třeba pro určitý blok ve střední části kandidátky, abychom unikli účelovým nástrahám začátku a konce. Ostatně, bude stačit, když se o tom začne mluvit, aby se vetřela do důležitých hlav obava, že letos už to zadarmo nebude. Třeba pak začnou zodpovědněji uvažovat o tom, co musí lidem nabídnout, aby byli bráni vážně. Co opravdu potřebuje naše vlast, aby se vyprostila z koloniálního područí.

Použijme kroužek jako lék demokracie. Vstupme do cirkulární fáze občanské terapie.

Zbyněk Fiala

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!