Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Daniel Hrabina: Města změny, čili jak oživit místa, kde žijeme

Energeticky soběstačná společnost fungující na místních a obnovitelných zdrojích, která si většinu potravin vypěstuje v blízkém okolí a v komunitních zahradách. Společnost která neplýtvá, opravuje, vyrábí, co opravdu potřebuje, recykluje a navzájem si pomáhá. Společnost která funguje i bez levné ropy a netrpí chronickou nezaměstnaností. Společnost která si nenechává vysávat své peníze z kapes supermarkety a která dokáže zamezit úprku peněz a pracovních míst jinam třeba díky lokální měně a nakupováním v obchodech s potravinami napojenými na místní farmáře. Zdá se Vám to jako utopie? Antiteze současného systému? A přece to již někde takto může fungovat a takových míst neustále přibývá.

 

Ropný zlom, nedostatek fosilních zdrojů, militarizace společnosti a boj o zbývající zdroje a o vodu. Jedna z možných alternativ budoucího vývoje, jejíž zárodky již lze dnes pozorovat na některých místech naší planety. Jak píše Naomi Kleinová ve své poslední knize This Changes Everything (Tohle mění vše) z minulého roku, aby se tato alternativa vskutku naplnila, nemusíme toho dělat mnoho. Jen dál pokračovat v tom, co už děláme nyní. Dál nakupovat, jak nakupujeme, dále pokračovat ve způsobu, jak obděláváme naši půdu, dále vyrábět, jak vyrábíme, dále produkovat energii jako doposud, a tak dále.

Existuje spousta hnutí a organizací, které s tímto směřováním chtějí něco dělat a vychýlit je jinam. Ať už jsou více či méně účinné, často musejí chtě nechtě pracovat v rámci současného ekonomického systému. Z toho také pramení naše frustrace, protože každá z organizací svou pozornost zaměřuje na dílčí problém, na jiný příznak degenerace zglobalizovaného a homogenizovaného světa a v nerovném souboji s gigantickými korporacemi, jež hrají s cinknutými kartami. Tento systém je založen na ideologii bezbřehého extraktivismu, který se ve své současné globální podobě vymyká jakékoli rozumné kontrole a podle všeho neustále prohlubuje asi největší ekologickou katastrofu v dějinách lidstva. Zároveň se snaží nastálé problémy napravit logikou, které nás do krize vlastně vůbec přivedla.

Jak je zřejmé ze závěrů Naomi Kleinové a jak podotýká i Zuzana Vlasatá ve svém článku "Terrapie" v 5. čísle letošní Sedmé generace, vyřešení globálního oteplování a neduhů nebude možné bez zásadní změny či úplného odstranění a nahrazení současného systému.

Často zbožně doufáme a čekáme, že se něco začne dít. Že vlády se přece jen rozhýbou správným směrem a začnou něco dělat. Z britské iniciativy změny (Transition Initiative) však zcela jednoznačně vyplývá, že daleko více záleží na nás a na místní komunitě lidí, která musí inspirovat a motivovat místní samosprávy ke změně a ke spolupráci, která může nakonec rozpohybovat strnulý a státní aparát. Změna musí přijít zdola. Odpověď na naše problémy leží v síle a kreativitě spolupráce mezi lidmi, kteří žijí vedle sebe, v jedné ulici a v jedné čtvrti, vesnici či městečku. Současný systém dlouhodobě úspěšně rozleptával mezilidské i rodinné vazby, které různé nevládky a neziskovky mohou jen stěží suplovat. Každý si hledí svého, své sousedy skoro nezná a znát nechce. Je právě na čase, abychom tento trend otočili opačným směrem.

Více na http://blisty.cz/art/76249.html

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!