Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Demonstrace 21.4.2012

Demonstrace očima AZ - 21.4.2012

Projev Ilony Švihlíkové, která na demonstraci promluvila za Spojenectví práce a solidarity:

 

Ahoj!

Je skvělé, že jsme se tu sešli v tak velkém počtu a pestrém složení: odbory, občanské iniciativy a sdružení a opoziční politické strany.

Od vlády už jsme se stačili dozvědět, že „lidé na ulici jsou folklor". Podobně přezíravě uvažoval i Ludvík XVI. A já skutečně nepřeju Nečasovi, aby dopadl stejně.

Nejde nám zdaleka jen o odchod této strašidelné vlády sociopatů, kteří nepatří na ministerstva, ale do svěrací kazajky. Předčasné volby jsou jedním z cílů.

Jsem ráda, že tu vidím v hojné míře zastoupené představitele hlavních opozičních stran a díky, že jste přišli – je ale zároveň potřeba jasně říci – my jako občanská společnost jsem dlouho spali, jsme ale už plně vzhůru a už nebudeme jako diváci sledovat stejné divadlo jen s jinými loutkami.

Víme, že tohle je teprve začátek, ne konec našeho boje. Před námi stojí mnoho těžkých úkolů.

Nejde jen o předčasné volby. Musíme získat zpátky stát – protože je náš! Není žádných mazánků a kolibříků a jiné havěti. Musíme si zpět vybojovat naše práva: politická, sociální i ekonomická. Vždyť: demokracie je demos kratos vláda lidu: my jsme ten lid.

A proto, vzpomeňme:

Kdo, když ne my!

Kdy, když ne teď!

My jsme ti, na které jsme čekali!

 

Stánek AZ a SPaS. Milan Neubert, mluvčí SPaS, v tričkách AZ Mirek Kerouš a Bohumír Molnár.

 

Ilona Švihlíková, mluvčí AZ a SPaSu při projevu na demonstraci.

Všechny projevy byly překládány to znakové řeči.

 

Pohled na zcela zaplněnou horní část Václavského náměstí.

Video z demonstrace (ČT): http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-demonstrace-proti-reformam-21-4-2012/212411034000110/

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!