Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Dotazníky jednotlivých kandidátů a kandidátek

1 Karlovy Vary
Věra Bartůňková (KSČM)
Jiří Brdlík (ODS)
Věra Ježková (SZ)

4 Most
Oto Zaremba (DSSS/NF/NSoc/ČÚNL)

7 Plzeň-město
Jiří Dort (TOP 09/STAN)
Marcel Hájek (ODS/KDU-ČSL)
Jan Rejfek (KSČM)
Dagmar Terelmešová (ČSSD)

10 Český Krumlov
Jindřich Florián (ČSSD)
Radim Hreha (APAČI 2017)
Miroslav Máče (KSČM)
David Žák (TOP 09/STAN)
Jitka Zikmundová (KDU-ČSL)

13 Tábor
Martin Konvička (APAČI 2017)
Ladislav Šedivý (KSČM)

16 Beroun
Miroslav Matyáš (KSČM)
Jiří Oberfalzer (ODS)
Tomáš Trč (TOP 09/STAN)

19 Praha 11
Ladislav Kos (HPP 11/KDU-ČSL/SZ/Pir)

22 Praha 10
Ivana Cabrnochova (SZ/ČSSD)
Ludmila Nedělková (KSČM)

25 Praha 6
Daniel Solis (SPRRSČ M. Sládka)

28 Mělník
Svatopluk Černý (DSSS)
Martin Mach (SZ)
Pavel Matějka (SPRRSČ M. Sládka)
Zdeněk Štefek (KSČM)
Petr Zavadil (Svobodní)

31 Ústí nad Labem
Tomáš Vandas (DSSS/NF/NSoc/ČÚNL)

34 Liberec
Martina Bufková Rychetská (ODS)
Petr Černý (NOS)
Jaroslav Havelka (KSČM)
Lidie Vajnerová (NBPLK)

37 Jičín
Věra Beranová (KSČM)

40 Kutná Hora
Lenka Bochníčková (KSČM)

43 Pardubice
Pavel Studnička (KSČM)

46 Ústí nad Orlici
Soňa Hlavová (SPO)
Jaroslav Zedník (TOP 09)

49 Blansko
Mária Koudelková (KSČM)

52 Jihlava
Milan Kolář (TOP 09/SZ)
Miloš Vystrčil (ODS/SNK/ED/Ss/ČRSTO)

55 Brno-venkov
Michal Burian (STAN)

58 Brno-město
Barbora Antonová (ŽTB/TOP 09/SZ)
Jiří Pernes (Moravané/ODS)

61 Olomouc
Ivo Barteček (SsČR)
Jaroslav Morávek (ODS)
Zdenka Szukalská (KSČM)

64 Bruntál
Jaroslav Chalupa (DSSS)
Ladislav Sekanina (KSČM)
Miroslav Sládek (SPRRSČ M Sládka)

67 Nový Jičín

70 Ostrava-město
Petr Borna (DSSS)
Ivan Strachoň (KSČM)

73 Frýdek-Místek

76 Kroměříž
Jaroslav Chmelař (ČSSD)
Josef Novák (SPO)

79 Hodonín
Zdeněk Škromach (ČSSD)

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!