Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Energetická konference

EDUCON, ADRA a ČVTS AKI

 

Vás zvou na odbornou konferenci

 

ENERGIE PRO VŠECHNY DO ROKU 2030

Technology Transfer – Building Capacity of the Civil Society and Experience Sharing

Řízení přístupu k energiím v rozvojových projektech

 

 

 

Termín:     20. – 21.října 2011

 

Místo:       20.10. Machův sál (místnost č.418), ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

 

Program:

 

Čtvrtek 20.10.

09.30 – 10.00    Prezence, ranní káva, čaj

10.00 – 10.30    Úvodní vystoupení –Teo Sanchez

10.30 – 11.30    Energetika pro chudé jako základ MDGs –Tomáš Tožička

11.30 – 11.45    Přestávka na kávu, čaj

11.45 – 13.00    Technické řešení pro rozvojový svět –panel: Tomáš Tožička, Milan Smrž, Teo Sanchez

13.00 – 14.00    Oběd

14.00 – 15.30    Možnosti financování a nové finanční nástroje –Věra Venclíková, Tomáš Tožička

15.30 – 16.45    Pro-rozvojový výzkum a vývoj a jeho využití v praxi –Michal Procházka a skupina expertů

16.45 – 17.00    Závěr

17.00 – 18.00    Koktejl

 

Pátek 21.10.

Exkurze

 

Účastníci dostanou studie a materiály s návody pro začlenění udržitelných technologií do rozvojových projektů. Oběd a občerstvení jsou zajištěny pro všechny účastníky v místě.

 

Přihlášky: Dagmar Trkalová, dagmar.trkalova@educon.cz, 602 308 070

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Energie pro všechny do r. 2030, na níž se chceme společně s Vámi zamyslet nad řešeními, která skýtá transfer technologií v rozvojové spolupráci. Téma konference navazuje na jedno z prioritních témat české rozvojové spolupráce v době našeho předsednictví Rady EU – elektrifikace odloučených oblastí pomocí obnovitelných zdrojů energie.

Konference bude mít podobu několika kulatých stojů, na nichž vystoupí zdrojoví experti se svými příspěvky a následně proběhne společná moderovaná diskuse.

K dispozici budou také tištěné materiály, které jsme dosud vydali, a kopie studií, které byly ve spolupráci s experty připraveny.

Oběd a občerstvení jsou zajištěny pro všechny účastníky v místě.

 

Další informace: Tomáš Tožička, tomas.tozicka@educon.cz

Přihlášky: Dagmar Trkalová, dagmar.trkalova@educon.cz, 602 308 070

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!