Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Energetika - novinky 11/2014

UBS: It´s time to join the EV-SOLAR-STORAGE revolution
Says the bank in a note to clients, in what could be interpreted as a massive slap-down to those governments and corporates who believe that centralised fossil fuel generation will dominate for decades to come. Studie ke stažení.
 

Europe gamechangers?
At a "business booster" event in Barcelona, sixty European cleantech startups supported by KIC InnoEnergy, presented themselves to the world. They offered an impressive variety of new technologies and market innovations, ranging from new storage devices and solar chips to energy saving techniques, financing models and consumer engagement platforms. In this article we present to you some of the gamechangers of our future energy system.

 

Jan Kozderka: Břidlicový plyn energetické problémy nevyřeší
Ačkoliv je břidlicový plyn propagován jako perspektivní zelená energetická alternativa, zkušenosti z USA ukazují, že dynamika tohoto odvětví spíše připomíná bublinu. Evropa má rozdílnou geologii, legislativa není připravená a samotná technologie s sebou nese podstatná rizika pro životní prostředí a lidské zdraví.

Bloomberg: Solar is becoming mainstream Solar electricity is on track to be as cheap or cheaper than average electricity-bill prices in 47 U.S. states -- in 2016, according to a Deutsche Bank report published this week. Gone are the days when solar panels were an exotic plaything of Earth-loving rich people. Solar is becoming mainstream, and prices will continue to drop as the technology improves and financing becomes more affordable, according to the report.

 

 
Germany's Energiewende is Shifting the Energy Paradigm, Now it's Time to Optimize
Revolutionary paradigm shifts will quite often require the complex and cohesive development of many moving parts, some of which advance more quickly than others in practice. Germany's revolutionary Energiewende (or "energy transition") is no exception.

 

Vědci zvládli výrobu solárniho kerosinu ¨
Němečtí a švýcarští výzkumní pracovníci v projektu SOLAR - JET, který je financovaný z fondů Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj, jako první na světě vyrobili tzv. sluneční tryskové palivo (tzv. solární kerosin) z vody a oxidu uhličitého za využití koncentrovaného slunečního záření. Ačkoliv je projekt stále v experimentálním stádiu, dosavadní výsledky dávají naději, že v budoucnu bude možné vyrábět jakákoliv tekutá uhlovodíková paliva ze slunečního záření, oxidu uhličitého a vody.

 
FT: Developing countries begin to take lead in green energy growth
Until recently, it has been widely thought that poorer countries could not afford these newer types of green energy technologies and would have to keep relying on dirtier, fossil fuel systems such as coal power plants and diesel generators. The study found that the amount of new clean energy in the 55 countries studied, which ranged from China, the most populous nation, to tiny Belize and Barbados, has grown at an average of 19 per cent a year since 2008, compared with 13 per cent in the OECD group of rich nations over the same period.
 

Mycle Schneider: The world nuclear report 2014

Vystoupení Mycle Schneidera v Praze u příležitosti vydání pravidelné ročenky o stavu jaderné energetiky. Zajímavé informací nejen o jaderné energetice. Např. v Číně je instalovaný výkon i produkce elektřiny z větrných elektráren větší a roste rychleji než z jaderných zdrojů. 
 

Wind energy reaches greater heights

"Once you're at the heights we're looking at," Smith says, "it really opens up the whole country for turbines to capture large amounts of energy."
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!