Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Ezoterika

Bailey, A.A. Pojednání o bílé magii Trigon, 1996 Ezoterika  
Buttlar, J.von Adamova planéta Smena, 1993 Ezoterika  
Cayce, E. Edgar Cayce odpovídá Eko-konzult, 2000 Ezoterika  
Cayce, E. Hledání Boha Eko-konzult, 2000 Ezoterika  
Cayce, E. O Ježíši Eko-konzult, 1999 Ezoterika  
Cayce, E. Tajemný svět Eko-konzult, 2002 Ezoterika  
Cayce, E. Tajemství kroniky Akáše Eko-konzult, 2003 Ezoterika  
Cayce, E. Tajomstvá života a smrti Eko-konzult, 1997 Ezoterika  
Cayce, E. Záhady lidské mysli Eko-konzult, 1998 Ezoterika  
Čuha, J. Posolstvo úspechu Litomont, 2005 Ezoterika  
Damon, C. Tajemství hypnózy a sugesce Eko-konzult, 1997 Ezoterika  
Däniken, E. von Prorok minulosti Remedium, 1996 Ezoterika  
Däniken, E. von Stratégia bohov Remedium, 1995 Ezoterika  
Däniken, E. von Zjavenia Práca, 1992 Ezoterika  
Felix, J. Jak působit do dálky (telepatie) Eko-konzult, 2002 Ezoterika  
Ford, A. Komunikace s duchy Eko-konzult, 2002 Ezoterika  
Ford, A.; Ring, K. Správy z druhého světa Gardenia, 1992 Ezoterika  
Geryl, P.;Ratinckx, G. Proroctví Orionu (2012) Dobra, 2008 Ezoterika  
Hayová, L.L. Miluj svoj život Gardenia, 1994 Ezoterika  
Kojnok, D. Ako som zmenil svoj život Daniel Kojnok, 2006 Ezoterika  
Leslie, M. Magická osobnost Eugenika, 2005 Ezoterika  
Mášek, J.M. 2012 Zlatá brána otevřena Hvězdné centrum Je mi jasno, 2008 Ezoterika  
Mazovová, J. Dny v týdnu a váš osud Eugenika, 2004 Ezoterika  
Melville, F. Kniha anjelov Ikar, 2004 Ezoterika  
Moody, R.A. Život po živote Východoslovenské vydavateľstvo, 1991 Ezoterika  
Obleser, H. Parzifal a hledání Grálu Eugenika, 2002 Ezoterika  
Pease, A. Řeč těla Portál, 2001 Ezoterika  
Roman, S. Láska duše Šťastní lidé, 2000 Ezoterika  
Stearn, J. Záhadný svět senzibilů Eko-konzult, 2002 Ezoterika  
Telch, P. Tajemství dračích žil Eko-konzult, 2002 Ezoterika  
Vorilhon, C. Co mi vyprávěl mimozemšťan Eko-konzult, 2001 Ezoterika  
Watson, D. Malý lexikon ezoteriky Eko-konzult, 2001 Ezoterika  
Weiss, B.L. Mnoho životov, mnoho Majstrov Ikar, 1993 Ezoterika
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!