Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Food(Re)Cycle – CEE Meeting 2014 aneb o zpracování potravin

(zkrácená verze, překlad z: http://oikos-international.org/prague/chapter-news/foodrecycle-cee-meeting-2014/)

Alternativa Zdola představuje výstupy z mezinárodní konference o zpracovávání, využití i opětovném zpracování potravin, kterou organizovali naši přátelé z Oikos. Oikos je studentská skupina Vysoké školy ekonomické, zapojená do mezinárodní sítě, která podporuje udržitelný rozvoj a alternativní přístupy v oblasti finančnictví.

Třetí výroční setkání mezinárodní sítě Oikos pro střední a východní Evropu vyvolalo diskuzi o současných systémech zpracování potravin. Na pražském setkání se sešli „členové této sítě z celé Evropy a Asie, aby diskutovali o produkci jídla a o jeho spotřebě. Pražská pobočka připravila čtyřdenní program plný přednášek expertů, inspirativních seminářů, a také vynikajícího jídla. Účastníci měli příležitost ponořit se do témat jako udržitelné zemědělství, o masu a produkci palmového oleje, o návycích odpovědného konzumenta, a konaly se i rozhovory s člověkem, který se živí vybíráním popelnic ve Vídni.

CEE Meeting byl zahájen 10.září mezinárodní prezidentkou OIKOS, Lenkou Parkánovou, která připomněla svůj český původ, následovaná pražskou prezidentkou Oikos Marií Hornickou. Po přivítání účastníků v Praze byl zbytek dne věnovaný tématu palmového oleje se zaměřením na ztrátu biodiverzity. Návštěvníci sledovali dokumentární film, který upozorňoval na všechny těžkosti, kterým čelí lidé v Indonésii. V dokumentárním filmu byla uvedena relevantní statistická data srovnávající panenské deštné pralesy, které byly nedávno zničeny kvůli mýcení palem, které jsou využívány pro produkci palmového oleje.  V průběhu prezentace od Lestari byl zdůrazněn přístup spotřebitelů k takovýmto produktům. První den úspěšně skončil večeří připravenou firmou Countrylife, pražským řetězcem restaurací prodávající lokální, organické, veganské jídlo a produkty.

Po dobu celé konference měli účastníci příležitost rozšířit si obzory v různých aspektech týkajících se produkce jídla a jeho konzumace, a dopadů na životní prostředí, především na biodiverzitu a také na lidi. Účastníkům bylo ozřejměno, jak potravinové banky pomáhají lidem v potřebách redistribuce jídla, a jak my, jako spotřebitelé, můžeme přispět k efektivnějšímu systému využití potravin. Vybíračka popelnic žijící ve Vídni s účastníky sdílela svůj příběh o tom, jak se žije zbytků potravin. Nakonec, manažer Tesca prezentoval svou strategii odpovědného zásobovacího řetězce. Členové Oikos si také vzali slovo a ukázali své úspěšné městské zahradnické projekty, společně s pobočkou Oikos Pune, která demonstrovala ohromující srovnání spotřeby potravin v Indii a v rozvinutých zemích.

Veganské a vegetariánské jídlo z lokálních zdrojů bylo především servírováno proto, aby snížilo uhlíkovou a vodní stopu konference. Naše domácí přestávky na kávu měly mezi účastníky největší úspěch.

Po oficiálním pátečním ukončení konference, pokračovalo setkání týmů Oikos speciální cestou kolem Prahy vedenou bezdomovci. Díky tomu účastníci navázali mnohem hlubší vazbu s městem.  Odpoledne se účastníci pražské sekce spojili s kuchaři OIkos Pune a uvařili si skutečně poslední večeři. Strávili jsme tak skvělý čas v příjemné a přátelské atmosféře společně s ideou „Food Recycle" – racionálního využívání potravin.

A jaká byla zpětná vazba od účastníků?

1) Sdílení toho, co jsme se naučili na setkání .

2) Dotaz na univerzitní menzu, jak nakládá s potravinovými „odpady." Na totéž se ptát v obchodech.

3) Dávat si pozor na výrobky zhotovené pomocí palmového oleje, být odpovědný spotřebitel.

4) Dojídat a nenechávat zbytky jídla.

Anonymní účastník:

Na naší univerzitě ve Wittenu se mění jídelna a já jsem se chtěla ujistit, že zde bude nabízeno organické vegetariánské jídlo a také regionální potraviny. Navíc se chci ujistit, jak si jídelna  poradí s odpadem a jestli je nezbytné jednat o udržitelnějším řešení tak, aby bylo promrháno méně jídla.

Anina Harbig, oikos Witten/Herdecke; Německo

„Myslím, že uvědomění si určité věci je něco, co má největší dopad na společnost. Pracoval jsem v jedné nevládní organizaci, a toto je můj největší poznatek. Tak, podle mého názoru, vědomí je tichá zbraň. Jak řekl Gándhí, „buď změnou, kterou si přeješ vidět v tomto světě."

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!