Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Guatemala: požiadavky roľníkov

Autor/ka: Ileana Alamilla

Po deviatich dňoch pochodu a prekonaní 212 kilometrov dosiahli účastníci Ľudového pochodu domorodého a roľníckeho obyvateľstva za práva Matky Zeme a rozvoj vidieka, protestujúci proti súdnemu vysťahovaniu zo svojej pôdy, centrum hlavného mesta Guatemaly. Podľa Výboru jednoty roľníkov (Comité de Unidad Campesina) dosiahol počet protestujúcich účastníkov a účastníčok pochodu počas posledného dňa asi 15-tisíc.

Približne 500 domorodých roľníčok a roľníkov začalo koncom marca pochod presahujúci dvesto kilometrov, ktorý mal upútať pozornosť vedenia štátu na problémy rozvoja vidieka. Požiadavky roľníckeho obyvateľstva sú zásadné: problematika pôdy, poľnohospodársky dlh, násilné vysídľovanie drobných poľnohospodárov z pozemkov a prenasledovanie ich vodcov a organizátorov. Znepokojuje ich však aj stav ťažby prírodných zdrojov, problematika vodných elektrární a schvaľovanie zákonov. Rafael González z Výboru jednoty roľníkov (CUC), ktorý je jednou z organizácií organizujúcich pochod, zdôraznil, že tohtoročný pochod sa uskutočnil ako pripomienka nedobrovoľného vysťahovania štrnástich domorodých komunít v údolí Valle del Polochic v guatemalskom departamente Alta Verapaz. Jedným z bezprostredných následkov boli aj obete na ľudských životoch. González sa vyjadril, že najpodstatnejšie požiadavky sa týkajú zastavenia vysťahovávania a toho, aby „súčasná vláda zastavila ťažbu nerastov" a schválila nový zákon o rozvoji vidieka.

Pred rokom, v marci 2011, sa uskutočnilo násilné vysídlenie komunity Bella Flor v obci Panzós v departamente Alta Verapaz. Na vysídľovaní sa zúčastnilo okolo 800 príslušníkov polície a armády, ako aj špeciálne vojenské oddiely. Mimoriadne násilné boli v údolí Valle del Polochic, v komunitách Miralvalle a Agua Caliente, kde zahynul jeden roľník a ďalších desať bolo zranených.

Pochod smerujúci do hlavného mesta Guatemaly odsúdil aj ponižujúce a násilné praktiky bezpečnostných síl uplatnené voči roľníčkam a roľníkom, ktorí od guatemalského štátu požadujú len prístup k svojej pôde a jej využívaniu. Rokovania, ktoré by mali vyriešiť poľnohospodársky konflikt vo Valle del Polochic, sa začali na začiatku roku 2011 a zúčastnili sa ich Register katastrálnych informácií (RIC), Prezidentská komisia pre ľudské práva (Copredeh), Sekretariát pre agrárne záležitosti (SAA) a iné organizácie a úrady.

Predstavitelia  Národnej domorodej a roľníckej jednoty (Alianza Nacional Campesina e Indígena) a Národného ústredia vidieckych organizácií (Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas) uviedli, že pozemkový fond a exekutíva sa z nich počas mesiace trvajúcich rokovaní vysmievali tým, že opakovane rušili stretnutia, ktoré sa usilovali riešiť tému dlhov poľnohospodárskych fariem. Stovky poľnohospodárov sa vtedy zúčastnili päťdňového pochodu, ktorý sa dožadoval schválenia zákona o poľnohospodárstve vidieka, zoštátnenia elektrickej energie a finančnej podpory pre agrárny rozvoj, ale nedočkali sa žiadnej odpovede.

Preložila Silvia Ruppeldtová (krátené)

Fotografia: Surizar

Zdroj: Alainet http://www.alainet.org/active/53556
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!