Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Autor/ka: Martin Mihál

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Program
Predstavenie projektov

Z predstavených projektov len v 2 tímoch chýbali členovia technického zabezpečenia (programátori) a to v projekte "Spojka" a „Čierna listina". Rozhodol som sa pre projekt „Čierna listina", nakoľko autorka projektu nemala žiadnu predstavu o potrebách a možnostiach pri tvorení webových aplikácii, na rozdiel od projektu „Spojka", kde autorka prišla s hotovým návrhom portálu, vrátane dizajnového konceptu a teda hľadala len programátora, ktorý (poslušne) nakódi, čo treba. To že som sa rozhodol správne potvrdil fakt, že do tímu sa pridal aj Andrej z ESETu s myšlienkou vyhľadávania a porovnávania výsledkov v rôznych zdrojoch, týkajúcich sa danej problematiky. A tak boli zadefinované úlohy (nie len) počas Hack Campu:

  • Vytvorenie web stránky - (CMS Joomla!),

  • Vytvorenie a implementovanie vyhľadávacieho nástroja v zadefinovaných zdrojoch (dokumentoch) na základe kľúčových slov - (SOLR),

  • Vytvorenie a implementovanie nástroja na porovnávanie percentuálnej zhody obsahu v uploadnutých dokumentov, voči zadefinovaným zdrojom (dokumentom) (SOLR).

 

 

Web rozhranie – CMS Joomla! (PHP):

To bola moja úloha. „Kúsal som si do ruky" nad rozhodnutím sa pre použité CMS, nakoľko som už osobne zavrhol technológiu CMS/PHP, ale pre rýchle vytvorenie existujúceho web rozhrania s funkčným UI (čistý pracovný čas 16h) som volil cestu menšieho zla (predchádzajúce skúsenosti) s víziou do budúcna v prípade úspešnosti projektu, jeho prepracovanie na iné technológie (django-cms, Liferay, …)

UI search komponenty:

Komplexné vyhľadávacie nástroje (Joomla <-> SOLR) zlyhali buď z dôvodu nekompatibility verzií PHP (web server <-> komponenta), alebo z dôvodu nešpecifikovaného zlyhania inštalácie komponenty. Z týchto dôvodov som použil „holé" PHP / SOLR funkcie, ktoré čiastočne plnili požadované funkcie.

Search platform:

Apache SOLR (čo dodať...)

Web container a content repository:

Amazon Web Services (AWS): http://aws.amazon.com/

Počas víkendu sa nám podarilo dosiahnuť nasledovný progres:

  • Projekt pred: NIČ

  • Projekt po: http://ciernalistina.restartcamp.sk/ (vyhľadávací virtuálny server je vypnutý z dôvodu 75hod. bezplatného hostovania na amazone, ktoré si šanujeme pre prezentáciu na Gala večeri )

 

11.11.2012 – Záverečná prezentácia projektov

Pravdepodobne najlepšie reálne výsledky dosiahli členovia tímu „parkujem ako debil" ( vytvorili funkčné mob. app. (android, iOS, Win) pre web: parkujemakodebil.blogspot.sk ), ale bol to zohraný tím kodérov, ktorý má za sebou už jeden úspešný projekt http://www.trashout.me/. BTW: Autor pracuje v utajení (neprišiel, alebo ak áno, tak inkognito) z dôvodu osobných útokov na svoju osobu kvôli projektu. :( Projekt predstavili a realizovali ľudia z www.trashout.me.

Druhým neoficiálne najlepším týmom (žiadne oficiálne hodnotenia úspešnosti neprebehli) sme boli bezpochyby my, nakoľko sme sa stretli úplne neznámi ľudia a bez projektového konceptu, no projektový progres bol zreteľný a hmatateľný.

 

Záver:

Dojmy a atmosféru z celého podujatia výstižne napísala hlavná organizátorka akcie, Milica, tak si ju tu dovolím na záver odcitovať:

„Este raz VELKA VDAKA za obrovske nasadenie a mnozstvo pozitivnej energie, ktore ste pocas vikendu venovali projektom a celemu podujatiu.Bolo nam velkou ctou spoznat VAS osobne."

 

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Viac tu: http://www.ludialudom.sk/vyzvy/698

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!