Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

história

Avdijev, V.I. Dějiny starověkého východu Státní nakladatelství, 1950 História  
Broad, L. Winston Churchill Sfinx, 1947 História  
Bürgin, L. Utajené poklady archeologie Brána, 2000 História  
Burian, J. Civilizace starověkého středomoří Svoboda, 1984 História  
Burke, P; Inalcik, H. History of Humanity Vol.V Unesco, 1999 História  
Heřmanský, F. Čtení o Karlu IV.a jeho době Melantrich, 1958 História  
Hofstadter, R. Náčrt amerických dejín US Information agency, 1992 História  
Hornung, Erik Tajemný Egypt Paseka, 2002 História  
Huizinga, J. Jeseň stredoveku Tatran, 1990 História  
Kukal, Z. Atlantis ve světle moderní vědy Academia, 1985 História  
Macek, J. Tábor v husitskémrevolučním hnutí ČSAV, 1956 História  
Malina, J. Vzpomínky na minulost Tisk, 1982 História  
Múcka, V.et al. Dejiny euópskeho stredoveku Vyd.Michala Vaška, 2000 História  
Nestorův letopis ruský Nestorův letopis ruský Státní nakladatelství, 1954 História  
Paprocký, B. O válce turecké a jiné příběhy Odeon, 1982 História  
Pauliny, J. Objavenie Arábie Mladé letá, 1983 História  
Prescott, W.H. Dějiny dobytí Mexika Kma, 2006 História  
Prescott, W.H. Dějiny dobytí Peru Kma, 2005 História  
Psellos, M. Byzantské letopisy Odeon, 1982 História  
Ramsay, R.H. K vybájeným pevninám Panorama, 1978 História  
Simonovskaja, L.V. Dějiny Číny Svoboda, 1978 História  
Sobánski, T. Úteky z Osvienčimu Pravda, 1982 História  
Součková, J. Starověký Přední východ Mladá fronta, 1979 História  
Srholec, A. Svetlo z hlbín Kon-Press, 1991 História  
  Světové dějiny v datech 1 Nakladatelství politické literatury, 1964 História  
Swainová, H. Velké otázky historie Abonent ND, 2006 História  
Vančura, V. Obrazy z dějin národa českeho (od dávnovéku po dobu královskou) Kma, 2003 História  
Vančura, V. Obrazy z dějin národa českého (Přemyslovci) Kma, 2004 História  
Vandenberg, P. Tajomstvo veštiarní Obzor, 1983 História  
Vasiljevová, Z. Dějiny Japonska Svoboda, 1986 História  
Voragine, J. de Legenda Aurea Vyźehrad, 1984 História  
Winkler, T. Perom a mečom Matica Slovenská, 1997 História  
Yahya, H. Evolution deceit Ta-Ha Publishers, 2001 História  
Zamarovksý, V. Aeneas Albatros, 1981 História  
Zamarovksý, V. Gilgameš Albatros, 1976 História  
Zamarovksý, V. Na počiatku bol Sumer Mladé letá, 1968 História  
Zamarovský, V. Jejich veličenstva pyramidy Československý spisovatel, 1975 História  
  Zapomenuté hlasy Kruh, 1986 História  
Krupa, Viktor Polynéská kosmogonie Cad Press, 1996 História - Kultúra  
Appiános Zrod římského impéria Svoboda, 1986 História – Antika  
Burian, J. Řím. Světla a stíny antického velkoměsta Svoboda, 1970 História – Antika  
Catullus Pěvci lásky Svoboda, 1973 História – Antika  
  Encyklopedie antiky Academia, 1974 História – Antika  
Flaceliére, R. Život v době Periklově Odeon, 1981 História – Antika  
Gibbon, E. Úpadek a pád Římské říše Odeon, 1983 História – Antika  
Hérodianos Řím po Marku Aureliovi Svoboda, 1975 História – Antika  
Livius Dějiny II-III Svoboda, 1972 História – Antika  
Livius Dějiny IV Svoboda, 1973 História – Antika  
Livius Dějiny V Svoboda, 1975 História – Antika  
Marcellinus Ammianus Rímske dejiny Tatran, 1988 História – Antika  
Marcellinus Ammianus Soumrak římské říše Odeon, 1975 História – Antika  
  Obrázky z řeckého života Svoboda, 1983 História – Antika  
Pausaniás Cesta po Řecku 1 Svoboda, 1973 História – Antika  
  Písně pastvin a lesů Svoboda, 1977 História – Antika  
  Portréty světovládců II Svoboda, 1982 História – Antika  
Prokopios Válka s Góty Odeon, 1985 História – Antika  
Prokopios Válka s Peršany a Vandaly Odeon, 1985 História – Antika  
Rebro, K. Rímske právo Obzor, 1980 História – Antika  
Sábl, V. Hrdinové antických olympiád Olympia, 1968 História – Antika  
  Slovník antické kultury Svoboda, 1974 História – Antika  
  Starověké Řecko SPN, 1973 História – Antika  
  Staroveký Rím SPN, 1975 História – Antika  
Tacitus Z dějin císařského Říma Svoboda, 1976 História – Antika  
Xenofón O Kýrově vychování Svoboda, 1970 História – Antika  
Xenofón Řecké dějiny Svoboda, 1982 História – Antika  
Zosimos Stesky posledního Římana Odeon, 1983 História – Antika  
Boháčková, L. Vějíř a meč Panorama, 1987 História – Kultúra  
Böttger, W. Kultura ve staré Číně Panorama, 1984 História – Kultúra  
Čarnogurská, M. Kulturní tradice dálného východu Odeon, 1980 História – Kultúra  
Donnely, I. Atlantis Jaroslav Lukavský, 1924 História – Kultúra  
Drössler, R. Když hvězdy byly ještě bohy Panorama, 1980 História – Kultúra  
Gregorová, A. Bohovia, cirkvi a žena Obzor, 1986 História – Kultúra  
Kaufman, H. Maurové a Evropa Panorama, 1982 História – Kultúra  
Klíma, J. Zákony Asýrie a Chaldeje Academia, 1985 História – Kultúra  
Krupa, V.;Genzor, J. Písma sveta Obzor, 1989 História – Kultúra  
Stingl, M. Indiáni včera, dnes a zajtra Obzor, 1982 História – Kultúra  
Stingl, M. Uctívači hvězd Práce, 1980 História – Kultúra  
Zamarovský, V. Za tajomstvom ríše Chetitov Mladé letá, 1974 História – Kultúra
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!