Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Indický kmeň vzdoruje britskej ťažobnej spoločnosti

Autor/ka: -

Jedna z najkontroverznejších baní sa dostala späť do centra pozornosti, keď stovky ľudí protestovali proti obnovenému úsiliu ťažiť v indických Niyamgirských vrchoch.

Kmeň Dongria Kondh a podporovatelia Niyamgiri zorganizovali svoj prvé „verejné vypočutie" v štáte Orissa, kde zopakovali svoje odhodlanie neumožniť ťažbu na ich posvätnej hore. Stretnutie sa konalo v čase, keď bolo na Najvyšší súd v Dillí podané odvolanie, ktorého cieľom je zvrátiť rozhodnutie z roku 2010 o zákaze vybudovať bauxitovú baňu s otvorenou jamou v Niyamgirských vrchoch, o ktorú sa usiluje britská ťažobná spoločnosť Vedanta.

Odvolacie konanie však bolo v pondelok odročené a Najvyšší súd Indie by mal stanoviť nový dátum vypočutia.

Krátko po tomto oznámení dal indický aktivista Prafulla Samantara z Národnej aliancie ľudových hnutí vyjadrenie pre Survival. Povedal: „Verím, že Najvyšší súd Indie potvrdí rozhodnutie vlády o zákaze ťažby v Niyamgiri. Je to v záujme ochrany prírodných zdrojov a kmeňových národov."

O míle ďalej v Niyamgirských vrchoch, dva roky po tom, čo kmeň Dongria Kondh oslávil historickú porážku Vedanty, protestujúci aj naďalej dávajú jasne najavo svoje stanovisko. Staršina kmeňa Dodhi Sikaka uviedol: „Tých, čo bojujú za svoje práva, chcú vyštvať a postaviť za barikády. Teraz sme všetci z kmeňa Dongria spolu v boji proti týmto snahám. Bojujeme za našich vlastných ľudí, za pôdu našich predkov, za Niyamgiri."

Riaditeľ Survival International Stephen Corry dnes povedal: „Opätovným odložením tohto rozhodnutia sudcovia najvyššieho súdu ponechali Damoklov meč nad hlavami Dongrijcov. V nedeľu však mal kmeň Dongria svoj vlastný súdny deň – verejné vypočutie, na ktorom prisahal, že bude chrániť svoju posvätnú horu. Nech už súd ďaleko v Dillí rozhodne akokoľvek, rozhodnutie Dongrijcov v Niyamgirských vrchoch je jednoznačné."

Preložila Judita Takáčová

Fotografia: visionshare

Zdroj: Survival International http://www.survivalinternational.org/news/8253
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!