Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Irán: Vojna predo dvermi?

Autor/ka: Matej Zagrapan

Situácia ohľadom tzv. iránskeho problému v kontexte jeho práva na využívanie uránu na civilné účely naberá na obrátkach. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa počas svojej oficiálnej návštevy v USA stretol aj s predstaviteľmi konzervatívnej sionistickej organizácie Americko-Izraelského priateľstva (American Israel Public Affaires Comittee) pri ktorej vyhlásil, že „zaútočiť na Irán treba čo najskôr".

Konzervatívne elity izraelskej politiky naďalej stupňujú rétoriku napriek odporúčaniam USA, že je lepšie pokračovať v účinných hospodárskych sankciách voči teokratickej islamskej republike.

Izrael argumentuje právom preventívneho útoku voči krajine, ktorá proti nemu nepriateľsky vystupuje. USA a Izrael sa rozchádzajú v postoji k vojenskému riešeniu tzv. iránskeho problému. Washington upozorňuje spojenca na Blízkom východe predovšetkým na možnosť, že jeho prípadný útok na iránske jadrové zariadenia by mohol mať vážne dôsledky v celej oblasti a vyvolať nový globálny konflikt, pričom najpesimistickejšie odhady hovoria o nebezpečenstve vzniku konfliktu, ktorý by mohol prerásť do tretej svetovej vojny. Tlak "ulice" by mohol spôsobiť, že do konfliktu sa na oboch stranách zapoja aj ďalšie arabské štáty.

Zdá sa, že problematika Iránu má oveľa hlbšie súvislosti, ako sa tvrdí. USA, Izraelu a ich európskym spojencom dlhodobo prekáža silnejúca pozícia Iránu ako regionálnej veľmoci. Francúzsky minister zahraničných vecí Alain Juppé v posledných dňoch spochybnil nie len legitímnosť iránskych parlamentných volieb, ale i dôveryhodnosť rokovaní o spornom jadrovom programe, pričom hovoril o dvojtvárnosti Iránu: "Som trocha skeptický... Myslím si, že Irán je naďalej dvojtvárny," povedal Juppé pre televíziu i-Télé. Z tohto dôvodu je podľa neho nevyhnutné neustupovať v otázke sankcií, pretože ide o "najlepší spôsob, ako zabrániť vojenskému riešeniu, ktoré by malo nepredvídateľné dôsledky". Juppého vyjadrenia pobúrili hovorcu ministerstva zahraničia Iránskej islamskej republiky Ramína Mehmanparasta, ktorý ich ostro odsúdil. "Francúzske orgány sú vskutku smutné z účasti, ktorá bola pri voľbách do madžilisu (iránsky parlament), a ktorá sa pohybovala okolo 65% a potvrdila legitimitu iránskej cesty. Sú nervózni zo silnejúceho vplyvu a účasti Iránu v regióne", vyjadril oficiálne stanovisko ministerstva Mehmanparast. Podľa neho by malo Francúzsko prestať s politikou sankcií, ktoré vraj Iránu hospodársky neškodia a snažiť sa o udržiavanie dialógu, rešpektu a tolerancie.

Premiér Benjamin Netanjahu pri svojej návšteve USA rovnako vyjadril záujem Izraela nakúpiť protibunkrové bomby typu GBU-28 a lietadlá dopĺňajúce palivo stíhačkám vo vzduchu. Žiadosť predložil pri stretnutí so zástupcom ministerstva obrany USA Leonom Panettom.

Izraelský režim dostáva na vojenské účely od svojho severoamerického spojenca podporu v hodnote 3 miliardy amerických dolárov ročne.

Libanonský ľavicový denník Al-Akhbar zverejnil informácie o tajných rokovaniach, ktoré v súvislosti s iránskym jadrovým programom údajne prebiehajú medzi Izraelom a Saudskou Arábiou. Saudská Arábia má vraj záujem prehĺbiť aktívnu spoluprácu s Izraelom vo viacerých otázkach vrátane spolupráce medzi Mossadom a saudskoarabskou kontrarozviedkou pri spravodajskej činnosti.

Irán medzičasom vyjadril ochotu pokračovať v šesťstranných rozhovoroch o svojom jadrovom programe a inšpektorom MAAE udelil povolenie na kontrolu vojenského komplexu Parčín neďaleko Teheránu, čo pozitívne prijalo najmä Nemecko, ale aj Čína a Rusko. Čínsky minister zahraničných vecí Jang Ťie´čch však pripomenul, že Irán má právo na využívanie jadrovej energie a riešenie tzv. iránskeho problému, ktorého cieľom musí byť udržanie mieru a spolupráce v regióne.

Irán je na rozdiel od Izraela, ktorý neoficiálne vlastní jadrové zbrane, signatárom charty o ich nešírení.

Spracované podľa spravodajských informácií SITA, TASR, IRIB (Islamic republic of Iran Broadcasting service, Spanish: spanish.irib.ir) a IRNA (Islamic republic news agency irna.ir).

Obrázok indigoprime

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!